Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalcafé 4

Op dinsdag 6 juni 2017 organiseert Bouwen met Staal het Staalcafé 4 in de Kromhouthal in Amsterdam.

« terug naar Evenementen Meld je aan voor dit evenement
Staalcafé 4

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden. Door op de titels van de lezingen te klikken in het programma hieronder, kunt u de presentaties in pdf-vorm downloaden en openen.

Datum dinsdag 6 juni 2017

Duur 14:30–18:00 uur

Ontvangst Café-restaurant Stork, Gedempt Hamerkanaal 201, 1021 KP Amsterdam (restaurantstork.nl)

Locatie Kromhouthal, Gedempt Hamerkanaal 231, 1021 KP Amsterdam (www.kromhouthal.nl)

Programma:

14.30

Ontvangst

Bij café-restaurant Stork
Gedempt Hamerkanaal 201, 1021 KP Amsterdam

14.35

(Voor als u de locatie nog niet kent of beter wilt leren kennen:)
Korte rondleiding door Kromhouthal

Yuri Jansen (Kromhouthal)

14.55

Verplaatsing naar Kromhouthal vanuit café-restaurant Stork

 

15.00

Samenwerken, ook digitaal
Welkom en korte introductie programma en mogelijkheden tot samenwerking met Bouwen met Staal, zoals een bedrijfslidmaatschap. Daarnaast krijgt u een update over de ontwikkelingen in digitaal bestellen. Door staalbouw en staalhandel software-matig te koppelen, zijn de transactiekosten drastisch te verlagen.

Frank Maatje (Bouwen met Staal)

15.10

Terugblik op de Nationale Staalbouwdag 2016 aan de hand van enquetes onder bezoekers, exposanten en sponsors, een vooruitblik op de Nationale Staalbouwdag 2017 met aandacht voor het centrale thema, de dag-opzet, de programma's en een schets van de (toegevoegde) waarden van bedrijfsdeelname aan het event via bijvoorbeeld een stand of sponsorship

Arend Dolsma en Erik de Jong (Bouwen met Staal)

15.40

Trends en kansen voor staal in de bouw
Kort, maar krachtig exposé van belangrijke actuele ontwikkelingen in de Europese en nationale staalbouwmarkt, aan zowel de vraag- als aanbodzijde.

Frank Maatje (Bouwen met Staal)

16.00

Welke marktinformatie heeft u nodig?
Bouwen met Staal voert al decennia lang marktonderzoeken uit naar o.a. marktaandelen, staalvolumes en koopmotieven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Avante Consultancy. Zij geven een overzicht van de resultaten en vragen u welke informatie u nodig heeft voor een succesvolle marktbenadering in deze veranderende wereld.

Mic Barendsz (Bouwen met Staal) en Marco ten Klooster (Avante Consultancy)

16.15

Borrel

Bij café-restaurant Stork

 

 

 

 

Bestemd voor bedrijfsleden van Bouwen met Staal, exposanten en sponsors Nationale Staalbouwdag, adverteerders vakblad Bouwen met Staal en andere geïnteresseerden.

Organisatie Arend Dolsma en Mic Barendsz (Bouwen met Staal).

Deelname is gratis Het aantal beschikbare plaatsen is onbeperkt.

Aanmelden Via de button rechtsbovenaan op deze pagina.

Meer informatie Heeft u vragen? Neem dan contact op met Arend Dolsma (arend@bouwenmetstaal.nl) of Mic Barendsz (mic@bouwenmetstaal.nl), tel. 088 353 1212.Flyer 10 Stappen voor een succesvolle beursdeelname aan de Nationale Staalbouwdag

Tijdens het Staalcafé 4 wordt u in het kort bijgepraat over de Nationale Staalbouwdag 2017.

Thema: 360º Staal

Een schets van de thematiek:

De Nederlandse bouw beleeft de transitie van de traditionele manier van ‘lineair’ bouwen met snelle afdanking van gebouwen, constructies en materiaal naar ‘circulair’ bouwen waarbij gebouwen, constructies en materialen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in de kringloop blijven.
Circulair bouwen is bouwen op basis van aanpasbaarheid en hergebruik van gebouwen en constructies.

Circulair bouwen leidt tot flexibele en adaptieve gebouwen en civiele werken met alle perspectief op een langere economische levensduur en alle potenties voor hergebruik ten behoeve van andere gebruiksdoeleinden of functies in de toekomst (renovatie en transformatie). Daarnaast kunnen deze gebouwen gemakkelijk en zonder (milieu)schade uit elkaar, zodat de oorspronkelijke bouwdelen herbruikbaar zijn in andere projecten (demontage en remontage). Bovendien zijn circulaire bouwmaterialen gerecyclede materialen die zich ná gebruik wederom lenen voor recycling.
Zo blijven gebouwen, constructies en materialen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in de kringloop.

Staal beschikt over uitstekende papieren voor circulair bouwen. Immers, staalconstructies zijn 100% adaptief, 100% demontabel en 100% recyclebaar. Deze bekende karakteristieken op zich zijn echter niet voldoende om de omslag naar circulair bouwen met staal succesvol te maken. Een circulair gebouw vraagt ook om een, soms radicaal, andere benadering van het ontwikkelen en programmeren, ontwerpen en uitvoeren, beheer en onderhoud, financieren, organiseren en samenwerken. Een draai van 360º: van inversable naar reversable, van assembly naar disassembly, van use naar reuse.

Hoe we met staal die draai maken en dikwijls al hebben gemaakt, komt uitgebreid over het voetlicht tijdens de Nationale Staalbouwdag 2017. Onder het motto 360º Staal spreken professionals uit de staalbouwbranche en verwante sectoren zich uit over de mogelijkheden en kansen, onder meer aan de hand van circulaire concepten en projecten.

Het evenement belooft een dagvullende vakexpo met presentaties van zo’n 60 bedrijven en organisaties, seminars voor architecten en constructeurs, het Staalbouwpaviljoen en een plenair congres met onder meer de uitreiking van de jaarlijkse StudentenSTAALprijs en de tweejaarlijkse Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken. De programma’s worden in de loop van mei 2017 bekend gemaakt.