omslag Schijfwerking KIP 1.02 (cd; update van versie 1.01)

Schijfwerking KIP 1.02 (cd; update van versie 1.01)

C.A. Dol, Schijfwerking KIP 1.02 (cd; update van versie 1.01), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2007 (versie 1.02), ISBN 978-90-72830-77-7.

 

vaste prijs: € 115,00     bedrijfsleden BmS: € 95,00


Het rekenprogramma 'Schijfwerking KIP' rekent geprofileerde staalplaten door als steun tegen kip en toetst de ligger op kipstabiliteit. Daarbij wordt de schijfwerking van de bovenliggende plaat meegenomen. De basis voor het programma is bijlage B van de richtlijn RMBS 2000. Staalconstructiebedrijven, ingenieursbureaus en bouwtoezichten kunnen hiermee gangbare staalconstructies uitrekenen en toetsen. De gebruiker selecteert of definieert de dakplaat, de dakliggers, de belastingen en de bevestigingsmiddelen. Het resultaat is een berekening die direct bij de bouwaanvraag kan worden ingediend.

Het programma draait onder Windows 98, NT4.0, XP en Vista en berekent de sterkte en de stijfheid van een zogenaamd 'schuifpaneel' of 'horizontale ligger'. De flenzen van deze (denkbeeldige) ligger zijn de dakliggers, terwijl de dakplaten het lijf vormen. 'Schijfwerking KIP' berekent ook de kipstabiliteit van de dakligger zónder de dakbeplating als kipsteun. Daarbij is het mogelijk de afstanden hart-op-hart van andere ondersteuningen (zoals de koppelkokers van een stabiliteitsverband) op te geven. Het programma controleert niet de sterkte en de doorbuiging van de dakplaten zelf.

De verschillen met versie 1.01 zijn de volgende.
• Versie 1.01 was nog gebaseerd op de ontwerpversie van de RMBS 2000. Versie 1.02 sluit aan op de gepubliceerde, definitieve versie van de RMBS 2000.
• Het programma draait nu ook onder Windows-Vista.