Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Dynamica van gebouwen (online) Aardbevingen

Introductie tot de trililngsproblematiek waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan. De voorbeelden komen uit de adviespraktijk van de docenten. Module 5 met docent Rick Bruins gaat over aardbevingsbestendig ontwerpen.

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

Inhoud module 5 Aardbevingsbestendig ontwerpen

Donderdag 29 april, de laatste dag van deze cursus, wordt door docent Rick Bruins (abtWassenaar) het onderwerp 'aardbevingsbestendig ontwerpen' behandeld. Dit gebeurt aan de hand van de NPR 9998, de praktijkrichtlijn voor het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen in Noordoost-Nederland

Afb. rechts: Forum Groningen, arch.: NL Architects, foto: Deon Prins.

Programma  

14.45

Ontvangst lobby en check of de online-link werkt

 

15.00

Welkomstwoord, inleiding en korte voorstelronde

Mic Barendsz (Bouwen met Staal)

15.10

Module 4:
Aardbevingsbestendig ontwerpen
Inleiding tot het aardbevingsbestendig ontwerpen aan de hand van NPR 9998

Ir. Rick Bruins (abtWassenaar)

16.10

Oefening aardbevingsbestendig ontwerpen (1e oefening)

Ir. Rick Bruins (abtWassenaar)

16.10

Korte pauze

 

16.20

Uitleg van methodes aardbevingsbestendig ontwerpen aan de hand van NPR 9998. (vervolg)

Ir. Rick Bruins (abtWassenaar)

16.10

Oefening aardbevingsbestendig ontwerpen (2e oefening)

Ir. Rick Bruins (abtWassenaar)

17.15

Gelegenheid tot het stellen van vragen

 

17.30

Afsluiting

 

Rekenvoorbeelden

Over het onderwerp aardbevingsbestendig ontwerpen zijn rekenvoorbeelden opgesteld door technische commissie 13 (TC 13) Aardbevingsbestendig ontwerpen van Bouwen met Staal. Deze rekenvoorbeelden zijn kosteloos te downloaden. De validatie en verificatie van de rekenvoorbeelden heeft eveneens plaatsgevonden in de technische commissie in nauwe samenwerking met de redactie van Bouwen met Staal. De rekenvoorbeelden sluiten aan op de oude versie van de praktijkrichtlijn NPR 9998 die tot november 2018 gold. Deze richtlijn wordt vanwege de snel voortschrijdende inzichten regelmatig geactualiseerd. Met name de zogeheten contourenkaart (met piekgrondversnellingen) en het elastische responsspectrum zijn aan verandering onderhevig. In alle beschouwde gevallen wordt uitgegaan van de grenstoestand near collapse. De rekenvoorbeelden zijn uitgewerkt voor de analysemethoden lateral force (lineair-elastisch, statisch) en (eventueel) modal response spectral analysis (lineair-elastisch, dynamisch). Niet-lineaire methoden als de push-over en de time history analysis komen aan de orde, maar niet als rekenvoorbeeld uitgewerkt.

In oplopende volgorde van complexiteit beschrijft de NPR 9998 de volgende vier methodieken:

  1. lateral force (lineair-elastisch, statisch)
  2. modal response spectral analysis (lineair-elastisch, dynamisch)
  3. push-over (niet lineair-elastisch, statisch)
  4. time history analysis (niet lineair-elastisch, dynamisch)

Download hier een tijdschriftartikel met korte uitleg over de vier methoden. De rekenvoorbeelden zijn te downloaden op deze pagina.

Docenten

Docent is: ir. Rick Bruins (abtWassenaar).

Afb. rechts: Infoversum Groningen, arch. en foto: Archiview.

Bestemd voor

Raadgevende ingenieurs, constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, toezichthouders (medewerkers bouwtoezicht en private bouwplantoetsers). Ook interessant voor technisch ingestelde architecten, docenten Bouwkunde en Civiele Techniek en medewerkers van bouw- en staalconstructiebedrijven.

Niveau

(post-)HBO, TU

Kenniseenheden Constructeursregister

Register-ontwerpers, register-constructeurs en register-toetsers ontvangen per module 2 punten voor permanente educatie of kenniseenheden voor toetsing voor toetreding tot het Constructeursregister. 2 KE/PE-punt per module. 10 KE/PE-punten als u alle 5 modules volgt.

Als u bij het Constructeursregister de punten voor permanente educatie online invult via Mijn CR, kunt u op de lijst met activiteiten de modules Dynamica van gebouwen aanvinken. Bij toetsing van het aantal studiepunten wordt dit door de toetsingscommissie gecheckt aan de hand van de deelnemerslijst.

Tijdsduur

14:45-17:30 uur.

Waar en wanneer

Deze cursus heeft dit jaar in april reeds plaats gevonden. Naar verwachting zal de volgende cursus volgend jaar weer in dezelfde periode van start gaan. Mocht u zich nu al daarvoor aanmelden dan wordt uw aanmelding bewaard en ontvangt u een bericht wanneer nieuwe data/details bekend zijn.

De locatie, online of klassikaal, wordt volgend jaar bepaald.

Kosten en studiemateriaal

Onderstaande prijzen zijn van 2021.
Voor alle vijf modules samen: € 1025 voor bedrijfsleden vereniging BmS; € 1.200 voor overige belangstellenden. Prijzen zijn exclusief BTW. De cursus is inclusief syllabus met cursusmateriaal. Zie onze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

Als u één of meerdere afzonderlijke modules volgt, is de prijs af te lezen uit onderstaande tabel. De prijzen zijn zo opgebouwd, dat u korting ontvangt als u meerdere modules volgt. Wilt u niet alle modules, maar uitsluitend één of enkele modules volgen? Geef dit dan alstublieft aan in het veld Opmerkingen onderaan het aanmeldformulier.

 

1 module

2 modules

3 modules

4 modules

5 modules

bedrijfsleden

€ 255

€ 485

€ 690

€ 870

€ 1.025

niet-bedrijfsleden

€ 290

€ 555

€ 795

€ 1.010

€ 1.200

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden via de 'Meld je aan'-button boven- of onderaan deze pagina. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. Bouwen met Staal behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Op het moment dat er voldoende animo is, zullen de deelnemers een definitieve bevestiging ontvangen met details. De factuur volgt per separate e-mail. Geeft u s.v.p. duidelijk de tenaamstelling van de factuur op alsmede het e-mailadres voor facturatie inclusief een eventueel inkoopnummer. Eventuele overige zaken/vragen kunt u aangeven bij ‘Opmerkingen’.

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door Bouwen met Staal en is opgezet samen met Tycho Technology. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088-3531212. Of schrijf een email naar mic@bouwenmetstaal.nl. De cursus vloeit voort uit een eerdere samenwerking van Bouwen met Staal met Betonvereniging, Centrum Hout en SBRCURnet.