Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Dynamica van gebouwen, 1e middag

Introductie tot de trililngsproblematiek waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan. De voorbeelden komen uit de adviespraktijk van de docenten.

« terug naar Dynamica van gebouwen Meld je aan voor deze cursus

Inhoud module 1

Sven Lentzen (Level Tools) start in de middag met een snelcursus dynamica met introductie van de basisbegrippen zoals bewegingsvergelijking, vrije triling, eigenfrequentie, modale massa, demping, overdracht en resonantie. Aansluitend behandelt hij de trillingsproblematiek van vloeren en de overdrachtsmethode uit de praktijkrichtlijn ‘Trillingen van vloeren door lopen’. In de avond neemt Sergio Sánchez Gómez het stokje over en focust op de demping van hoogobuw zoals deze onderzocht is in zijn eigen dissertatie.
 

Programma 1e middag 

13.00

Ontvangst met koffie en thee

Voor cursisten die de middagmodule bijwonen

13.30

Welkomstwoord en introductie

Mic Barendsz (Bouwen met Staal)

13.45

Module 1a:
Inleiding dynamica
Snelcursus dynamica met introductie basisbegrippen zoals bewegingsvergelijking, vrije triling, eigenfrequentie, modale massa, demping, overdracht en resonantie

Dr.ir. Sven Lentzen (Level Tools)

14.30

Module 1b:
Trillingen van vloeren door lopen
Uitleg en oefening handrekenmethode aan de hand van de SBR-Praktijkrichtlijn 'Trillingen van vloeren door lopen'

Dr.ir. Sven Lentzen (Level Tools)

15.15

Pauze met fris en gelegenheid om te roken

 

15.35

Uitleg van de overdrachtsmethode uit SBR-Praktijkrichtlijn 'Trillingen van vloeren door lopen'

Dr.ir. Sven Lentzen (Level Tools)

16.15

Oefening overdrachtsmethode aan de hand van de SBR-Praktijkrichtlijn 'Trillingen van vloeren door lopen'

Dr.ir. Sven Lentzen (Level Tools)

16.45

Praktische overwegingen ter verbetering van vloerconstructies

Dr.ir. Sven Lentzen (Level Tools)

17.15

Gelegenheid tot het stellen van vragen

 

17.30

Afsluiting middagmodule

 

17.30

Eventueel avondeten

Voor cursisten die zowel de middag- als de avondmodule bijwonen

18.30

Avondmodule Demping van hoogbouw

Voor cursisten die zowel de middag- als de avondmodule bijwonen

Bestemd voor

Raadgevende ingenieurs, constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, toezichthouders (medewerkers bouwtoezicht en private bouwplantoetsers). Ook interessant voor technisch ingestelde architecten, docenten Bouwkunde en Civiele Techniek en medewerkers van bouw- en staalconstructiebedrijven.

Niveau

(post-)HBO, TU

Kenniseenheden

Register-ontwerpers en register-constructeurs ontvangen per module 2 punten voor permanente educatie of kenniseenheden voor toetsing voor toetreding tot het Constructeursregister. 2 KE/PE-punt per module. 8 KE/PE-punten als u alle 4 modules volgt.

Als u bij het Constructeursregister de punten voor permanente educatie online invult via Mijn CR, kunt u op de lijst met activiteiten de modules Dynamica van gebouwen aanvinken. Bij toetsing van het aantal studiepunten wordt dit door de toetsingscommissie gecheckt aan de hand van de deelnemerslijst. Het Constructeursregister wordt beheerd door Bouwen met Staal en de Betonvereniging. Deelnemers ontvangen uitsluitend op aanvraag een bewijs van deelname.

Docenten

Docent van deze module is: dr.ir. S.S.K. (Sven) Lentzen (Level Tools).

Tijdsduur

Van 13:00 tot 17:30 uur

Waar en wanneer

De exacte datum is nog niet bekend.
Omgeving Utrecht.

Kosten en studiemateriaal

Onderstaande pijzen zijn van vorig jaar. Nieuwe prijzen zijn nog niet bekend.
Voor deze ene module: € 275 voor bedrijfsleden vereniging BmS; € 315 voor overige belangstellenden. Prijzen zijn exclusief BTW. De cursus is inclusief syllabus met presentatie. De prijs is ook inclusief catering. Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van SoViST, ontwerptool voor trillingen en geluid en wordt deze tool gratis beschikbaar gesteld. Zie onze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

Als u één of meerdere afzonderlijke modules volgt, is de prijs af te lezen uit onderstaande tabel. De prijzen zijn zo opgebouwd, dat u korting ontvangt als u meerdere modules volgt.

 

1 module

2 modules

3 modules

4 modules

bedrijfsleden

€ 275

€ 525

€ 750

€ 955

niet-bedrijfsleden

€ 315

€ 605

€ 865

€ 1.100

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden via het formulier onder de 'Meld je aan'-button bovenaan op deze pagina. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een deelnamebevestiging. Bouwen met Staal behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.
Aanmelden voor de gehele cursus, dat wil zeggen alle zes middag-avondmodules, kunt u doen door op de aanmeldbutton te klikken op deze pagina.

Programma

Deze middag-avondmodules bieden ontwerpers en rekenaars, die in hun opleiding of werk wel enige ervaring hebben met dynamica, meer inzicht in:

  1. inleiding dynamica en vloertrillingen door Sven Lentzen 
  2. demping van hoogbouw door Sergio Sanchez 
  3. effect van spoortrillingen en het voorkomen van hinder door Arnold Koopman 
  4. aardbevingsbestendig ontwerpen aan de hand van NPR 9998 

Organisatie en meer informatie

De cursus wordt georganiseerd door Bouwen met Staal en is opgezet samen met Level Tools. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088-3531212. Of schrijf een email naar mic@bouwenmetstaal.nl. De cursus vloeit voort uit een eerdere samenwerking van Bouwen met Staal  met Betonvereniging, Centrum Hout en SBRCURnet.