Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Hallenbouw

Donderdag 31 oktober, dinsdag 12 en donderdagen 21 en 28 november 2019 organiseert Bouwen met Staal de cursus Hallenbouw.

« terug naar Cursussen

Deze cursus heeft in 2019 plaatsgevonden. De cursus wordt in het najaar van 2020 weer georganiseerd.

Doel

Donderdag 31 oktober, dinsdag 12 en donderdagen 21 en 28 november 2019 organiseert Bouwen met Staal de cursus Hallenbouw. Leidraad hierbij vormt het onlangs verschenen boek Hallen. De inhoud van de cursus volgt losjes de hoofdstukindeling met de onderwerpen vloeren, gevels en daken, stabiliteit, constructiesystemen, brandveiligheid, kosten en duurzaam bouwen. Een dag, bestaande uit twee modules (middag én avond), wordt besteed aan het constructief ontwerp én het toetsen van een geschoorde hal. De modules kunnen los van elkaar worden gevolgd. De bestaande cursus Moderne bedrijfsgebouwen in staal wordt in de cursus Hallen geïntegreerd. Elke module duurt ongeveer 2,5 uur met een middag- en een avondmodule op dezelfde dag. De cursusdagen liggen één of twee weken uit elkaar.

Afb.: Melis Logistics, arch. en foto: JCR architecten.

Programma

Deze middag- en avondmodules zijn afzonderlijk te volgen en zijn gebaseerd op de hoofdstukken van het studieboek Hallen. Waar mogelijk zijn de auteurs van de hoofdstukken aan deze cursus verbonden als docent.

  1. Inleiding Hallen door Joris van der Vorst (architect ASK-Romein) en Mic Barendsz (projectleider/bouwkundige bij Bouwen met Staal) en Vloeren door Ab van den Bos (directeur engineering DIANA FEA) (donderdag 31 oktober 2019 's middags)
  2. Gevel en dak door Niels Blauwiekel (dak- en gevelspecialist M3C), Otto Kettlitz (dak- en gevelspecialist Nieman-Kettlitz & lid technische commissie Dumebo-DWS) & Marco Pauw (hoofdredacteur Bouwen met Staal) (donderdag 31 oktober 2019 's avonds)
  3. Stabiliteit van hallen & Constructiesystemen voor hallen door Bert Snijder (hoogleraar Staalconstructies Technische Universiteit Eindhoven) (dinsdag 12 november 2019 's middags)
  4. Constructief ontwerp geschoorde hal & Toetsen ontwerp geschoorde hal door Marcel van Odenhoven (eigenaar/directeur en constructeur Adviesburo Van Odenhoven) (dinsdag 12 november 2019 's avonds)
  5. Kosten van hallen door David Meijer (bouwkostenadviseur (Vitruvius Bouwkostenadvies) en Frank Maatje (directeur Bouwen met Staal) & Rayaan Ajouz (onderzoeker Bouwen met Staal & junior-constructeur ABT) (donderdag 21 november 2019 's middags)
  6. Brandveiligheid van hallen door Ralph Hamerlinck (brandveiligheidsexpert Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck) (donderdag 21 november 2019 's avonds)
  7. Kraanbanen door Bram van de Kaa (Tata Steel IJmuiden) (donderdag 28 november 2019 's middags)
  8. Duurzaam bouwen met staal door Anton Bronsvoort (architect Bronsvoort Blaak Architecten) Jan-Pieter den Hollander (projectleider duurzaamheid Bouwen met Staal) (donderdag 28 november 2019 's avonds)

U meldt zich aan door op de pagina van de module te staan en daar op de button 'meld je aan voor deze cursus' te klikken.

Achtergrond

Ongeveer de helft van alle nieuw gefabriceerde staalconstructies in Nederland is onderdeel van een bedrijfshal of ander gebouw met industriefunctie. In de ons omringende landen is dat niet heel anders. Reden waarom gezegd wordt, dat de hallenbouw de kurk is waarop de staalbouw drijft. Met de huidige hausse aan e-commerce en groeiend belang van Nederland als ict-hub zijn het vooral distributiecentra en datacenters die de hallenbouw een boost geven. Reden waarom Bouwen met Staal in 2019 een boek geheel heeft gewijd aan dit gebouwtype. Het constructieve aspect staat daarbij centraal met het ontwerp en de toetsing van een éénbeukige geschoorde hal volgens Eurocode 3. Maar er is zeker ook aandacht voor andere ontwerp- en uitvoeringsaspecten, zoals vloeren, gevels en daken, de eisen van opdrachtgevers, de wensen van de architect en belangrijke randvoorwaarden  zoals duurzaam bouwen, brandveiligheid en kosten. De cursus bestaat uit modules van ongeveer 2,5 uur die afzonderlijk te volgen zijn door de cursisten. Bij de module-indeling is de hoofdstukopbouw van het boek min of meer gevolgd. Als docent treedt in veel gevallen de auteur van het gelijknamige hoofdstuk op met eventueel één of meerdere side-kicks.

De gehele cursus richt zich vooral op constructief ontwerpers, constructeurs, staalbouwers, aannemers en technisch ingestelde architecten en bouwkundigen.

Afb.: Nationale Staalprijs

Docenten

Docenten zijn: Joris van der Vorst (architect ASK-Romein), Ab van den Bos (directeur engineering DIANA FEA), Niels Blauwiekel (dak- en gevelspecialist COFAC), Otto Kettlitz (dak- en gevelspecialist Nieman-Kettlitz & lid technische commissie Dumebo-DWS), Bert Snijder (hoogleraar Staalconstructies Technische Universiteit Eindhoven), Marcel van Odenhoven (eigenaar/directeur en constructeur Adviesburo Van Odenhoven), David Meijer (bouwkostenadviseur (Vitruvius Bouwkostenadvies), Anton Bronsvoort (architect Bronsvoort Blaak Architecten), Ralph Hamerlinck (brandveiligheidsexpert Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck), Jan-Pieter den Hollander (projectleider duurzaamheid Bouwen met Staal), Frank Maatje (directeur Bouwen met Staal), Rayaan Ajouz (onderzoeker Bouwen met Staal & junior-constructeur ABT), Marco Pauw (hoofdredacteur Bouwen met Staal) en Mic Barendsz (projectleider/bouwkundige bij Bouwen met Staal).

Bestemd voor

Geïnteresseerden in met name de ontwerpaspecten van het onderwerp hallenbouw, zoals constructief ontwerpers, constructeurs, aannemers, staalbouwers, architecten, bouwkundigen, toeleveranciers aan de staalbouw, docenten, studenten, bouwtoezichten, enz.

Niveau

MBO, HBO en TU

Kenniseenheden Constructeursregister

Deelnemers ontvangen per module 2 punten (kenniseenheden) voor het Constructeursregister. 2 KE/PE-punt per module. 16 KE/PE-punten als u alle 8 modules volgt.

Als u bij het Constructeursregister de punten voor permanente educatie online invult via Mijn CR, kunt u op de lijst met activiteiten de modules Hallenbouw aanvinken. Bij toetsing van het aantal studiepunten wordt dit door de toetsingscommissie gecheckt aan de hand van de deelnemerslijst. Het Constructeursregister wordt beheerd door Bouwen met Staal en de Betonvereniging.

Tijdsduur

De eerste middag/avond van 13.00 u. tot 21.00 u. en de volgende drie middag/avonden van 15.00 u. tot 21.00 u. (inloop vanaf 14.30 u.) met (als u de gehele middag-avondmodule bijwoont) en een eenvoudige maaltijd.

Waar en wanneer

Hofclub, gebouw Hofstaete
Zaagmolenlaan 4
Woerden

Er kan geparkeerd worden op het terrein bij de Hofclub. Mocht dit parkeerterrein vol zijn, dan kan er in omliggende straten of bij het Antoniusziekenhuis geparkeerd zijn.

Donderdag 31 oktober, dinsdag 12 en donderdagen 21 en 28 november 2019

Kosten en studiemateriaal

Voor deze ene module: € 375 voor bedrijfsleden vereniging BmS; € 415 voor overige belangstellenden. Het boek Hallen is inbegrepen in de deelnamekosten. Daarom zijn de cursusprijzen 100 euro hoger dan die van de modules Aardbevingsbestendig ontwerpen en Dynamica van gebouwen. Aanvullend ontvangen de deelnemers de syllabus met presentaties en opgaven. De prijs is ook inclusief catering. Prijzen zijn exclusief BTW. Uitsluitend op aanvraag geldt, dat cursisten die het boek al hebben aangeschaft, 100 euro korting ontvangen op de cursusprijs. Zie onze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

Als u één of meerdere afzonderlijke modules volgt, is de prijs af te lezen uit onderstaande tabel. De prijzen zijn zo opgebouwd, dat u korting ontvangt als u meerdere modules volgt. Heeft u het boek Hallen al in uw bezit? Dan krijgt u € 100,- korting.

 

1 module

2 modules

3 modules

4 modules

5 modules

6 modules

7 modules

8 modules

bedrijfsleden

€ 375

€ 625

€ 850

€ 1.055

€ 1.375

€ 1.395

€ 1.530

€ 1.645

niet-bedrijfsleden

€ 415

€ 705

€ 965

€ 1.200

€ 1.410

€ 1.595

€ 1.755

€ 1.890

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden via het formulier onder de 'Meld je aan'-button bovenaan op deze pagina. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een deelnamebevestiging. Bouwen met Staal behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. In het veld Opmerkingen geeft u aan, aan welke modules u wilt deelnemen.
Aanmelden voor de gehele cursus, dat wil zeggen alle 4 middag-avondmodules, kunt u doen door op de aanmeldbutton te klikken op deze pagina.

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door Bouwen met Staal in samenwerking met onder andere Dumebo-DWS en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 079 353 1277. Of schrijf een email naar mic@bouwenmetstaal.nl. De cursus vloeit voort uit een eerdere samenwerking van Bouwen met Staal met SBRCURnet.