Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Fire safety engineering met staal in Nederland

Het seminar belicht de achtergronden, juridische context en praktijk van FSE in Nederland (compartimentsbranden, lokale branden en membraanwerking).

« terug naar Evenementen Meld je aan voor dit evenement
Fire safety engineering met staal in Nederland

Inhoud

Woensdag 1 november organiseert BmS-TC 3 Brandveiligheid van staalconstructies het seminar ‘Fire safety engineering met staal in Nederland’. Het seminar belicht de achtergronden, juridische context en praktijk van fire safety engineering (FSE) in Nederland. Aan de orde komen onder andere compartimentsbranden, lokale branden en membraanwerking. Daarnaast is er aandacht voor de nieuw te verschijnen Nationale Bijlage bij NEN-EN 1991-1-2.

Het seminar is zo opgezet, dat de deelnemer voldoende theorie en achtergronden krijgt om de mogelijkheden van FSE voor zijn of haar werkzaamheden in de nabije toekomst te doorgronden. Maar vooral ook, dat de deelnemer praktijkvoorbeelden en casussen aangereikt krijgt om zelf aan de slag te gaan tijdens en na het seminar. FSE met staal krijgt hiermee een meer praktische dimensie en komt binnen het bereik van een groter deel van het constructeursveld te liggen.

Met compartimentsbranden kunnen branden in ‘normale’ brandruimten (kantoren, woningen, scholen, enz.) goed beschreven worden. Deze vormen dan een goed alternatief voor een berekening met de zogenaamde ‘standaard brand’. Lokale branden zijn branden die niet tot ‘flashover’ komen en tot lokale opwarming van de staalconstructie leiden (industriehal, parkeergarage). Recent is hier veel informatie over verzameld in het Europese ‘Locafi’-project. Deze informatie wordt tijdens dit seminar voor het eerst gepresenteerd, inclusief de praktische uitwerking.

Membraanwerking van staalplaat-beton vloeren leidt tot aanzienlijk gunstiger gedrag en hogere brandwerendheid dan bij beschouwing van losse constructie-elementen. Met de MACS+ informatie en software die op dit seminar wordt belicht, kan heel gemakkelijk een constructie ontworpen en getoetst worden op brandveiligheid.

Tijdsduur

Van 14.30 tot 21.00 uur.

Voor wie?

Constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, architecten, docenten, medewerkers controlerende instanties, leveranciers van brandwerende producten en staalplaat-beton vloeren en verder allen die met brandveiligheid van (staal)constructies van doen hebben.

Constructeursregister

Het Constructeursregister kent de cursist 2 punten toe.

Waar en wanneer

Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht
Donderdag 1 november 2018

Programma

14.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

 

15.00 uur

Welkomstwoord

Rob Stark (IMd), voorzitter van TC3

15.10 uur

Introductie van FSE met de Eurocodes en juridische context
Wat zijn de mogelijkheden van FSE met staalconstructies in de ingenieurspraktijk? Hoe kunnen we de werkelijke brandontwikkeling en temperaturen berekenen en de opwarming en mechanische response van de constructie? Hoe past dit binnen de Eurocodes en hoe werkt dit bij een vergunningaanvraag en goedkeuring? Wat verandert er in de nieuwe Nationale Bijlage bij NEN-EN 1991-1-2: 2018 en wat zijn andere Eurocode-ontwikkelingen?

Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal/Adviesbureau Hamerlinck)

16.00 uur

Nieuwe versie van Ozone met toepassingsvoorbeelden van compartimentsbranden
Iedereen kan zelf op de eigen laptop meedoen (het verzoek is vóóraf Ozone te installeren: downloaden via www.arcelormittal.com/sections onder ‘download center’ bij design software, fire calculations (online registratie met per direct login per e-mail)
De nieuwe versie van dit softwarepakket is gebruikersvriendelijk en in de praktijk goed bruikbaar. Tijdens het seminar gaat de deelnemer zelf aan de slag en worden enkele voorbeelden doorgenomen. In dit onderdeel: compartimentsbranden, waarbij er een flashover ontstaat met de hele brandruimte in brand.

François Hanus (ArcelorMittal)

16.30 uur

Pauze

 

16.45 uur

Lokale branden: State of the art, opzet, achtergronden, experimenten, model en validatie (Locafi-project)

François Hanus (ArcelorMittal)

17.45 uur

Avondmaaltijd

 

18.30 uur

Lokale branden: software, uitgewerkte voorbeelden en demonstratie met Ozone (Locafi-project) en enkele praktijkvoorbeelden
Iedereen kan zelf op de eigen laptop meedoen (het verzoek is vóóraf Ozone te installeren: downloaden via www.arcelormittal.com/sections onder ‘download center’ bij design software, fire calculations (online registratie met per direct login per e-mail)
inhoud: de nieuwe versie van dit softwarepakket is gebruikersvriendelijk en in de praktijk goed bruikbaar. Tijdens het seminar gaat de deelnemer zelf aan de slag en worden enkele voorbeelden doorgenomen. In dit onderdeel: lokale branden, waarbij de brand lokaal blijft in een grotere ruimte (industriehal, parkeergarage).

François Hanus (ArcelorMittal)

19.00 uur

FSE projecten compartiments- en lokale branden in Nederland
Hoe FSE in de praktijk werkt wordt geïllustreerd met enkele projecten: OVT Breda, Tanzania terminal, parkeergarage Eindhoven en Anna van Buerentoren Den Haag)

Daan Jansen en Mirre Veerman (Royal Haskoning DHV) en Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal/Adviesbureau Hamerlinck)

19.45 uur

Pauze

 

20.00 uur

Globaal constructiegedrag en toepassing van membraanwerking van sb-vloeren in de praktijk
De achtergronden van membraanwerking komen aan de orde, de uitgevoerde testen en modelvorming. Maar vooral ook de praktische tool MACS+, waarmee de gebruiker de ingewikkelde theorie praktisch kan toepassen. hoe dit in de praktijk werkt wordt geïllustreerd met enkele projecten, o.a. in Londen en in het Timmerhuis in Rotterdam

Rob Stark (IMd), Pascal Steenbakkers (Arup) en Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal/Adviesbureau Hamerlinck)

21.00 uur

Afsluiting door de voorzitter

Rob Stark (IMd)

Kosten

€ 0

Het seminar is gratis en wordt gefinancierd door het Research Fund for Coal and Steel (RFCS).