Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Voorlichtingsbijeenkomsten Constructieve veiligheid

In november en december zijn door het hele land vier voorlichtingsbijeenkomsten om het Kennisportaal Constructieve Veiligheid onder de aandacht te brengen. Dit Kennisportaal is op 27 juni jongstleden gelanceerd.

« terug naar Evenementen
Voorlichtingsbijeenkomsten Constructieve veiligheid

Op het Kennisportaal Constructieve Veiligheid is de beschikbare kennis over het realiseren van constructief veilige constructies gebundeld en op een eigentijdse manier beschikbaar gemaakt. Bij vier voorlichtingsbijeenkomsten in het hele land zullen afwisselend prof.dr.ir. S. Wijte en ir. H. Borsje het belang van een goede voorbereiding van bouwprojecten met het oog op constructieve veiligheid benadrukken. Over de achtergronden, werkwijze en toepassing wordt u snel en vakkundig bijgepraat door de initiatiefnemers van dit portaal.

De data en locaties zijn:

  • 26 november - Eindhoven, Royal HaskoningDHV (voor deze locatie is het maximale aantal aanmeldingen bereikt)
  • 27 november - Almere, Gemeentehuis Burgerzaal
  • 29 november - Zwolle, ProRail
  • 5 december - Den Haag, Rijksvastgoedbedrijf

Klik op één van de data voor meer informatie over de betreffende bijeenkomst. Daar vindt u de mogelijkheid om u aan te melden. Deelname aan de voorlichtingsbijeenkomsten is gratis.