Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Advies aan kabinet: stel Rijksbureau voor Omgevingskwaliteit in

Nederland heeft behoefte aan een Rijksbureau voor Omgevingskwaliteit. Deze nieuwe organisatie moet regelen dat de gebouwde omgeving in de toekomst zo prettig en leefbaar mogelijk is. Dat is de strekking van het gezamenlijk advies van het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Cultuur aan het kabinet.

« terug naar Nieuws

Dorpen en steden krijgen meer en meer te maken met de consequenties van klimaatverandering, de energietransitie en het woningentekort. Daarnaast worden ze geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen op terreinen als zorg, bedrijvigheid en logistiek. Vooralsnog liggen deze brede ruimtelijke vraagstukken op het bordje van provincies en gemeenten. Hen ontbreekt het echter aan de kennis, ervaring en middelen om deze opgaven integraal aan te pakken. Ook is een meer generieke visie gevraagd, die de eigen grenzen overstijgt, vinden het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Cultuur.

Aanbeveling aan het kabinet is om een Rijksbureau voor Omgevingskwaliteit in het leven te roepen. Dit bureau moet gaan opereren als schakel tussen de verschillende departementen en de lagere overheden en hen brengen tot het opstellen van gezamenlijke plannen.

Het nieuwe bureau moet daarbij ook de hulp van ontwerpers ter beschikking stellen, vinden de twee adviserende organisaties. In bouwplannen raakt de ‘culturele component’ een beetje in de vergetelheid. De idee dat publieke investeringen sober en doelmatig moeten zijn, mag ‘niet worden gebruikt als excuus om belangrijke aspecten van onze ontwerptraditie al in de planvorming over te slaan’, laten de organisaties in hun advies weten.

Aan de wieg van het advies staat de Verklaring van Davos, die in 2018 is ondertekend is door alle EU-cultuurministers. Hierin spreken zij zich uit tegen ‘verdozing, verdrukking en verrommeling van landschappen en steden in Europa.’ Om die verklaring te implementeren, heeft minister Van Engelshoven van OCW het college en de raad gevraagd om onderzoek te doen.

  • Foto: Fokker Logistics Center 7&8, Schiphol-Oost (Delta Development Group).