Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bezuinigingen treffen HIsarna

Tata Steel Europe moet bezuinigen en dat treft vooral de HIsarna-proeffabriek in IJmuiden.

« terug naar Nieuws

De verminderde vraag naar staalproducten, de hoge grondstofprijzen, de handelsoorlog, de mogelijke Brexit én tegenvallende bedrijfsresultaten. Deze actuele factoren bij elkaar oefenen momenteel zware druk uit op Tata Steel Europe in IJmuiden. De staalproducent moet bezuinigen en dat treft vooral de HIsarna-proeffabriek. In dit ‘praktijklaboratorium’ wordt de HIsarna-technologie, een nieuwe, schone technologie voor de productie van staal, getest en doorontwikkeld.

Recente tests hebben al uitgewezen dat HIsarna, vergeleken met de huidige productiewijze in hoogovens, zo’n 20% bespaart op energiegebruik en op uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoals koolmonoxide en stikstofoxide. De reductie op emissie van broeikasgassen kan zelfs oplopen tot 50% als bij het HIsarna-proces staalschroot en biomassa worden ingezet.

De aangekondigde bezuinigingen leiden niet tot stilzetten van de fabriek. De fabriek draait op basis van zogeheten productieruns, waarna een data-analyse en evaluatie plaatsvindt. Daarna wordt de volgende run opgestart. Om kosten te besparen, wordt de eerstkomende run uitgesteld tot januari volgend jaar. De productiemedewerkers van HIsarna worden tijdelijk naar andere Tata Steel-onderdelen gedetacheerd. De data-analisten blijven wel doorwerken voor HIsarna.

Een andere besparing betreft het verminderen van tijdelijk personeel in ondersteunende, niet-productionele functies. De verdere staalproductie in IJmuiden blijft op hetzelfde niveau doordraaien.

  • Foto’s: HIsarna proeffabriek, © Tata Steel Europe.