Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

‘Bouwkosten nieuwbouwwoningen fors omhoog door BENG’

Door de nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 gaan de kosten voor het bouwen van nieuwe woningen volgend jaar vijf procent extra stijgen. Dat heeft bouwkostenbureau BDB berekend in opdracht van Arcadis.

« terug naar Nieuws

In 2018 zijn de bouwkosten voor nieuwe woningen al met 10 procent toegenomen door het gasloos bouwen. Met de nieuwe BENG-eisen komen daar nog eens flink wat extra kosten bovenop voor het treffen van energie- en duurzaamheidsmaatregelen, aldus BDB. In de berekeningen heeft het bureau de investeringskosten en levensduurkosten meegenomen.

In de analyse heeft BDB de mogelijke kostenstijging vanwege reductie van stikstofneerslag bij Natura 2000-gebieden nog niet verdisconteerd. Maar ook dat kan een prijsopdrijvend effect geven, stelt Maarten in ’t Veld, bouwkostenadviseur bij Arcadis. ‘Het is nu nog lastig te zeggen wat de gevolgen van het stikstofbeleid zijn, maar de kans bestaat dat aannemers straks veel meer moeten gaan werken met ander materiaal, dat vaak schaars is en daardoor duurder. Dat kan de prijzen ook opdrijven.’

Eerder voorspelde BDB nog dat de kostenstijging volgend jaar zou afvlakken. ‘Maar dat gaat over bouwkosten als gevolg van vraag en aanbod in de markt. De grote vraag heeft jarenlang een prijsopdrijvend effect gehad, maar dat begint zich nu te stabiliseren’, verklaart In ’t Veld.

Vanaf 1 juli 2020 zijn de eisen voor BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) van kracht. Het Bouwbesluit wordt daartoe gewijzigd. Vanaf 1 juli volgend jaar geldt dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk op 31 december 2020 bijna energieneutraal moeten zijn. Dat vraagt om nog meer dan wel betere maatregelen op het gebied van energievoorziening en duurzaamheid.

De aanvraag van een omgevingsvergunning dient vanaf 1 juli 2020 vergezeld te gaan van een berekening van de energieprestatie. Hieruit moet blijken dat het bouwplan voldoet aan de eisen bij drie zogeheten BENG-indicatoren:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 1);
  • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) en
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in % (BENG 3).

BENG wordt de opvolger van de huidige EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt). Bij de EPC wordt uitsluitend de energiebehoefte van het gebouw beoordeeld en uitgedrukt in één getalswaarde.

De definitieve eisen en grenswaarden zijn in juli van dit jaar officieel bekend gemaakt. Bij tussenwoningen, bijvoorbeeld, komt de grenswaarde voor BENG-1 op 55 kWh/m2.jr.

Mede op grond van bezwaren vanuit de hout- en staalsector is grenswaarde voor lichte bouwsystemen zoals houtskeletbouw en staalskeletbouw aangepast en bedraagt nu 5 kWh/m2.jr.

  • Foto: staalskelet van Lofthome-woning (© Hardeman Veenendaal).