Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

EIB: ‘Bouwsector blijft sterk groeien’

De productie in de bouw is het afgelopen jaar opnieuw fors gestegen, voor het vierde achtereenvolgende jaar. De stijging bedraagt 6,5%. Dat komt neer op 4 miljard euro. Het totale productieniveau is hiermee toegenomen tot 70 miljard euro. Het productieverlies, ontstaan tijdens de crisis, is nu volledig ingelopen. En de groei zet de komende jaren stevig door, aldus de studie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2019’ die het EIB (Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid) onlangs heeft afgerond.

« terug naar Nieuws

In 2018 blijkt de productiegroei vrij evenwichtig verdeeld over de verschillende deelsectoren van de bouw: 6% meer in de woningbouw, 7,5% in de utiliteitsbouw en 5% infrastructuur. Ook zijn in alle deelsectoren de investeringen omhoog gegaan. In nieuwbouw van woningen is 9% meer geïnvesteerd, in utiliteitsbouw – nieuwbouw zelfs 11%. De nieuwbouw- en herstelprojecten in de infrastructuur moeten het gezamenlijk doen met een plus van 6%. Dat is nog altijd aanzienlijk meer dan wat aan extra’s is gestoken in onderhoud van grond-, weg- en waterwerken.

Ook de werkgelegenheid in de bouw blijft in de lift zitten. In 2018 zijn er 16.000 arbeidsjaren bijgekomen, waarvan 10.000 onder werknemers van bedrijven en 6.000 onder zzp-ers. Zo is de bouw er voor het tweede jaar op rij in geslaagd de arbeidscapaciteit fors uit te breiden. Het totaal aantal arbeidsjaren in de bouw staat nu op 442.000.

2019, 2020

Over de komende twee jaar wordt gerekend op nog eens 25.000 arbeidsjaren extra. Ook de bouwproductie blijft doorgroeien. Zowel in 2019 als 2020 komt het groeicijfer naar verwachting op zo’n 5% uit.

De woningnieuwbouw kan ook in 2019 weer een stevige groei laten zien. Wel vlakt de groei waarschijnlijk iets af, vergeleken met 2018. De stabilisatie van het aantal vergunningen in 2018 speelt hierbij een rol. De condities op de woningmarkt blijven echter gunstig, de orderportefeuilles zeer goed gevuld en het productievolume per woning stijgt mede als gevolg van scherpere duurzaamheidseisen.

De groei van de herstel- en verbouwinvesteringen is dit jaar bescheiden, maar kan in 2020 weer aantrekken als de terugval in transformaties van kantoren naar woningen is verwerkt.

De investeringen in de utiliteitssector groeien sterk de komende twee jaar, met gemiddeld 7,5% per jaar. Dat zit ‘m onder meer in de sterke stijging van vergunningafgiften in 2018.

In de grond-, weg- en waterbouw kan de groei van de investeringen volgend jaar zelfs in de dubbele cijfers terecht komen. Eerder gereserveerde publieke budgetten zijn het afgelopen jaar namelijk maar ten dele besteed. Bovendien nemen de investeringen van marktpartijen flink toe. Volgend jaar valt de stijging waarschijnlijk minder groot uit, maar met een groei van 5% blijft de gww-sector ’t ook in 2020 goed doen.

  • Morgen in deze nieuwsrubriek meer over de lange-termijnverwachtingen van het EIB.
  • Een gedrukt exemplaar van het onderzoeksrapport ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2019’ is hier te bestellen.
  • Foto: renovatie en uitbreiding kantoor energienetwerkbedrijf Liander, Duiven (architectuur: RAU Architects, constructief ontwerp: Van Rossum, staalconstructies: CSM en Joosten Staalbouw, © Thomas Heye).