Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Constructieve veiligheid en Joop

'Afscheid van Joop & Constructieve Veiligheid’. Dat is donderdag 7 november a.s. het thema van het COBc Congres 2019.

« terug naar Nieuws

Over het ‘actualiteitsgehalte’ van het congresthema valt nauwelijks te twisten. Constructieve veiligheid staat sinds het incident AZ-stadion volop in de publieke en professionele belangstelling. Aanstaande is het vertrek van Joop van Leeuwen als voorzitter van het COBc (Centraal Overleg Bouwconstructies). Joop gaat met pensioen en houdt tijdens het congres zijn laatste jaarrede als leidsman van de organisatie die sinds 2010 ressorteert onder de vereniging BWT Nederland. Hij draagt de voorzittershamer over aan Dick Bezemer, die bij de gemeente Rotterdam als teammanager opereert. Op zijn beurt combineerde Joop van Leeuwen het voorzitterschap met dagelijks advies en relatiebeheer bij Stadsbeheer Almere. Voor Joop is het afscheid een thuiswedstrijd: het stadhuis van Almere fungeert op 7 november als congreslocatie.

Dat Joop’s afscheid en constructieve veiligheid samen op het affiche staan, is te zien als een eerbetoon aan de vertrekkende voorzitter. Joop heeft zich altijd een warm pleitbezorger getoond van constructieve veiligheid. Tijdens het congres komt ‘zijn’ onderwerp over de bühne via voordrachten van onder meer Wico Ankersmit (COBc en Vereniging BWT Nederland) over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en Erik Middelkoop (Royal HaskoningDHV) over parametrisch ontwerpen en bouwtoezicht. De nieuwe rekenregels voor breedplaatvloeren vormen het item van een van de workshops waarmee het plenaire programma tijdelijk wordt onderbroken.

  • Het complete programma, de deelnamekosten en de mogelijkheid om direct te registreren vindt u op www.bwtinfo.nl
  • Foto: Bouwdeel D in uitvoering (architectenbureau cepezed, © Lucas van der Wee).