Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Coronacrisis en de bouw • update 3 april 2020

Bouwsector wacht harde klap • Metaalbedrijven onder druk • ArcelorMittal schroeft staalproductie terug • Tata Steel zet vol in op verpakkingsstaal

« terug naar Nieuws

Bouwsector wacht harde klap • Wanneer is nog de vraag, maar dat de Nederlandse bouwsector een klap krijgt van de coronacrisis is volgens Bouwend Nederland wel te verwachten. Volgens de brancheorganisatie voor Nederlandse bouwbedrijven duurt ’t even voordat de ongunstige economische conjunctuur ook uitwerkt op de bouw. De bouwsector is immers zogeheten laat-cyclisch. Maar zodra de orders opdrogen, zal de schade voor de bedrijven fors uitvallen. Bouwend Nederland baseert haar verwachtingen op de enquête, onlangs gehouden onder de leden. Hierbij liet 90 procent van de ondervraagden weten dat het aantal offerteaanvragen terug gaat lopen. Bouwend Nederland vreest dat sector een krimp van meer dan 5 procent te verwerken krijgt, aanzienlijk meer dan de uiteindelijke 3,7% teruggang tijdens de financiële crisis van 2008.

Metaalbedrijven onder druk • Een ruime meerderheid van kleine en middelgrote metaalbedrijven verwacht problemen in de bedrijfsvoering, zo blijkt uit een recente enquête van Koninklijke Metaalunie. De afgelopen weken zagen veel bedrijven de omzet en order-intake al afnemen. Bijna 70 procent van de respondenten verwacht dat de orderportefeuilles op korte termijn echt slinken (met gemiddeld dertig procent). Over enkele weken kampt naar verwachting de helft van de bedrijven met orderafname. Liquiditeitstekorten lijken nu nog geen issue, maar zo’n twaalf procent van de ondernemingen verwacht wel dat ze hiermee over enkele weken te maken krijgen. Vooral veel machinebouwers en las- en constructiebedrijven in het mkb verwachten in de problemen te komen door de coronacrisis. Onderhoudsbedrijven en oppervlaktebehandelaars zijn over het algemeen minder pessimistisch.

ArcelorMittal schroeft staalproductie terug • Nu in de coronacrisis de vraag naar staal is afgenomen, gaat ArcelorMittal haar staalproductie tijdelijk op een lager pitje zetten. De productie wordt niet overal in gelijke mate teruggebracht. Dat is mede afhankelijk van de omvang, ernst en impact van het coronavirus in een land of werelddeel. In verschillende landen houdt het staalbedrijf de fabrieken sowieso draaiende, onder meer om te beantwoorden aan de toegenomen vraag naar verpakkingsmateriaal. ArcelorMittal gaat haar 3D-printtechnologie aanwenden om beademingsapparatuur te maken. Een experimenteel model hiervoor wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan ziekenhuizen.

Tata Steel zet vol in op verpakkingsstaal • In tegenstelling tot de meeste andere staalfabricaten is de vraag naar verpakkingsmateriaal tijdens de coronacrisis explosief gestegen. Die vraag komt vooral uit de foodsector. Door de sterke stijging van de verkoop van voedsel in blik heeft de voedselindustrie haar productie opgeschaald en meer verpakkingsstaal nodig. Daarom draaien de productiefaciliteiten van Tata Steel, zowel in Nederland en België als in het Verenigd Koninkrijk, op volle toeren. Tegelijkertijd dient het bedrijf wel de gezondheidsrichtlijnen in acht te nemen. Daarom zijn de werkplekken bij de productiestraten zó ingericht dat de medewerkers op 1,5 m onderlinge afstand blijven. De productie-experts wisselen elkaar af om te voorkomen dat ze allemaal tegelijkertijd besmet raken en het productieproces in de knel komt. Ook medewerkers van aanpalende afdelingen zoals automotive springen desgewenst bij.

  • Foto: bouw Anna van Buerentoren, Den Haag (© Wiel Arets).