Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Coronacrisis: steunmaatregelen van kabinet voor ondernemers op een rij

De ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Gisteravond kondigde het kabinet alweer nieuwe, verscherpte maatregelen af om de verspreiding van het virus te beteugelen. En het is alweer precies een week geleden dat de regering het pakket aan steunmaatregelen introduceerde om de schadelijke economische consequenties van de coronacrisis voor ondernemers in Nederland te compenseren. Bouwen met Staal zet – wellicht ten overvloede – de steunmaatregelen op een rij die voor ondernemers in de Nederlandse bouw mogelijk relevant zijn.

« terug naar Nieuws

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er in de subsidieperiode geen personeel wordt ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze ondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. In deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers is bovendien geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens de regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig om direct bewijsmateriaal mee te sturen. Hiervoor krijgt de ondernemer langer de tijd.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt het Ministerie van Economische Zaken zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet heeft zichzelf verplicht gesteld om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, maar ook in de bouw en de zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die worden geraakt worden door de coronaproblematiek, wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente over deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

  • Een overzicht van alle maatregelen en voor wie ze zijn bestemd, vindt u op deze FAQ-webpagina van de rijksoverheid.
  • Disclaimer. De hierboven geboden informatie kán, op het moment dat u dit leest, alweer gedateerd zijn. De actuele ontwikkelingen rond het coronavirus en het overheidsbeleid kunt u op de voet volgen via www.rijksoverheid.nl/actueel