Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Europa produceert minder staal

Wereldwijd is de productie van staal het afgelopen jaar weliswaar toegenomen, maar in de Europese landen is sprake van reductie, zo blijkt uit recente onderzoekscijfers van de World Steel Association.

« terug naar Nieuws

De internationale koepel voor de staalindustrie bracht de staalfabricage in 64 landen in kaart over de maand juni 2019 en vergeleek de cijfers met die van juni 2018. De totale, wereldwijde productie van ruw staal komt in juni 2019 uit op bijna 159 miljoen ton. Dat is een stijging van 4,6 procent ten opzichte van juni vorig jaar (152 miljoen ton).

De Europese landen leveren hieraan echter geen bijdrage. De landen binnen de Europese Unie laten een daling van gemiddeld 3 procent zien. In de Europese landen die niet tot de EU behoren, valt de daling nog forser uit: 8,4 procent gemiddeld.

De grootste teruggang van de staalproductie, wereldwijd, tekent Worldsteel op in Oezbekistan (-25%), Hongarije (-26,1%), Thailand (-29,6%), Macedonië (-33,1%), Paraguay (-35,9%), Pakistan (-36,7%) en Venezuela (-75%). De grootste stijgingen zijn voor China (10%), El Salvador (11%), Nieuw Zeeland (12,6%), Egypte (12,9%), Oostenrijk (33,4%) en Libië (51,5%).

Nederland laat een afname van 11,5 procent noteren, ten opzichte van juni 2018. Daarmee komt de vaderlandse staalfabricage over de maand juni 2019 op 515 duizend ton. Verreweg het meeste staal in de wereld wordt vervaardigd in China. Deze ‘grootmacht’ haalt in juni 2019 in totaal 875 miljoen ton.

Worldsteel heeft ook de productie over het gehele eerste half jaar 2019 vergeleken met die van het eerste half jaar 2018. Daaruit blijkt dat de wereldwijde staalproductie met 4,9 procent is gestegen, van 882 miljoen ton tot 925 miljoen ton. Het grootste aandeel in deze plus komt op het conto van Azië, China inbegrepen. In dit werelddeel is de productie gegroeid met 7,4 procent, van ruim 614 naar 660 miljoen ton. De Europese unie kampt met een afname van bijna 87 naar bijna 85 miljoen ton, wat neerkomt op -2,5 procent. In ons land is de daling 2,7 procent. De productie liep terug van 3,5 miljoen ton over het eerste half jaar van 2018 naar 3,4 ton over de eerste helft van dit jaar.