Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

HIsarna, highlight van duurzaamheidsseminar

HIsarna, de nieuwe milieuvriendelijke staalproductietechnologie van Tata Steel, is een van de hoogtepunten (zo niet, hét hoogtepunt) van het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019.

« terug naar Nieuws

Het middag-/avondseminar op 21 maart a.s. bij Tata Steel in IJmuiden begint direct met een inleiding over HIsarna en een rondleiding door de fabriek waar de technologie sinds 2011 wordt getest en doorontwikkeld. De tests wijzen uit dat HIsarna forse besparingen kan opleveren op energiegebruik en CO2-uitstoot bij de staalfabricage.

Bij de nieuwe technologie worden ijzererts en (poeder)kolen direct in een nieuw type oven (Cyclone Convertor Furnace) gebracht en daar tot vloeibaar ruwijzer verwerkt. Voorbewerking van de grondstoffen kan achterwege blijven, waardoor een complete fase uit het staalproductieproces verdwijnt en energiegebruik en uitstoot van CO2 en andere (broeikas)gassen zoals koolmonoxide en stikstofoxiden aanzienlijk teruglopen. De reductie op broeikasgassen kan uitkomen op zo’n 20% in vergelijking met de huidige productiemethoden en zelfs nog forser uitpakken (tot 50%) bij toevoeging van staalschroot en biomassa aan het HIsarna-procedé.

Andere actuele items van het seminar zijn de milieu-impact van hoogbouwconstructies (belicht door Gerran Lankhorst van Royal HaskoningDHV), het donorskelet als praktisch concept voor circulair bouwen (Pim Peters, IMd Raadgevende Ingenieurs) én de Milieu-Impact Monitor (MIM) van ABT. MIM is ontwikkeld om de milieueffecten van gebouwconstructies te kwantificeren en inzichtelijk te maken. Medeontwikkelaars van MIM, Lonneke van Haalen en Jeroen van Kuijk, gaan tijdens het seminar nader in op doel, gebruik en resultaten van de tool.

Het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019 wordt georganiseerd door Bouwen met Staal. Het complete programma en het aanmeldingsformulier vindt u hier. Deelname is gratis. Voor constructeurs en architecten levert deelname nog een aardige bonus op. Constructeurs toucheren 2 KE/PE-punten voor het Constructeursregister. Architecten mogen de bestede uren bijschrijven als WAT-uren.