Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Kabinet belooft noodplan tegen stikstof- en PFAS-crisis

Morgen trekken naar verwachting duizenden werknemers en werkgevers van bedrijven in de bouw, het grondverzet en de transportsector naar het Malieveld in Den Haag uit protest tegen de ‘verstikkende’ overheidsregels op het gebied van stikstofdepositie en PFAS.

« terug naar Nieuws

Het motto ‘NL STAAT OP SLOT. POLITIEK TREK ’T VLOT’ maakt onmiskenbaar duidelijk wat de actievoerders voor ogen hebben. Het Haagse Binnenhof dient snel maatregelen te treffen om de huidige stikstof- en PFAS-impasse door te breken. Projecten staan nu al stil, orderportefeuilles lopen leeg, het water staat vele grondverzet- en bouwbedrijven aan de lippen, luidt de noodkreet van Actiegroep Grond in Verzet. De organisator ziet zich gesteund door meer dan 30 branche- en belangenorganisaties, waaronder Koninklijke Metaalunie, FME en de branchevereniging van Nederlandse staalconstructiebedrijven, SNS.

De komst van een massaal, breed gedragen protest lijkt het kabinet te hebben aangespoord tot actie. Vanmiddag is bekend gemaakt dat de regering werkt aan een noodplan voor de bouwsector. De regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en CU) willen dat het plan in werking treedt als de huidige problemen niet binnen een paar weken zijn opgelost. Voor implementatie van maatregelen wordt 150 tot 200 miljoen euro vrijgemaakt.

Onderdeel van het plan is dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om voor personeel zonder werk tijdelijk werktijdverkorting aan te vragen bij het UWV. Het UWV vult dan het salaris van de betrokken werknemer aan. Bedrijven die wel zicht hebben op opdrachten, maar te weinig kapitaal bezitten voor bijvoorbeeld inkoop van bouwmaterialen, kunnen een overbruggingsfinanciering ontvangen. De overheid staat dan garant bij de bank.

Bouwend Nederland noemt de maatregelen een doekje voor het bloeden. ‘Het kabinet moet snel maatregelen nemen die de vergunningverlening weer op gang brengen’, zegt voorzitter Maxime Verhagen. Ook VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat wat nu is bedacht, nog lang niet genoeg.

De actie op het Malieveld gaat dan ook zeker door. Of de bouwers net als de boeren met groot materieel afreizen, is nog onduidelijk. Grotere voertuigen gaan al vannacht de weg op gaan, om ernstige filevorming overdag te voorkomen, aldus Grond in Verzet. In Den Haag kunnen ze rekenen op een vrije doortocht. Burgemeester Remkes heeft een verbod op zware voertuigen enkele dagen geleden ingetrokken.

Verschillende ministers en kamerleden zullen de demonstratie bijwonen. Bertus Staigerpaip en Henk – Met de vlam in de pijp – Wijngaard zijn aangetrokken voor de muzikale omlijsting. Want ‘het moet een publieksvriendelijke actie worden’, aldus Grond in Verzet.