Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Massaontslag Tata Steel Europe minder massaal

Tata Steel gaat in Europa minder banen schrappen dan aanvankelijk voorgenomen. Eind vorig jaar, bij de lancering van het ‘transformatieprogramma’ van de staalproducent, werd nog een verlies van in totaal 3.000 banen aangekondigd, waarvan 1.650 in Nederland. Dat is nu teruggebracht naar in totaal 1.250.

« terug naar Nieuws

Henrik Adam, CEO van Tata Steel Europe, heeft het personeel hiervan onlangs per brief in kennis gesteld. Volgens Tata-woordvoerder Robin van Daalen worden medewerkers die met pensioen gaan of om andere reden vertrekken, niet vervangen. Hierdoor gaat het aantal (gedwongen) ontslagen omlaag. In het ongewisse blijft nog, hoe de verdeling van ontslagen over de verschillende Europese vestigingen uitvalt. Bij Tata Steel Europe werken in totaal ongeveer 21.000 mensen, waarvan het leeuwendeel in IJmuiden.

Door het inkrimpen van het personeelsbestand en andere bezuinigingsmaatregelen wil Tata Steel de financiële resultaten van de onderneming verbeteren. De bruto-winst zou met 650 miljoen pond (744 miljoen euro) omhoog moeten. Dat is onder meer nodig om ruimte te creëren voor investeringen in het CO2-neutraal maken van de staalproductie. Van die 650 miljoen pond zou 500 pond moeten komen uit productiviteitsverbeteringen en een grotere staalverkoop. Momenteel heeft de staalgigant te kampen met een verminderde staalvraag, hoge grondstofprijzen en overcapaciteit.

Later deze maand gaan de directie en de Europese Ondernemingsraad van Tata Steel Europe met elkaar om tafel om de gewijzigde plannen te bespreken.

  • Foto: Tata Steel Europe.