Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Natuurvergunning, nu ook via stikstofregistratiesysteem

Sinds vorige week dinsdag (24 maart) is er een nieuwe optie om voor een project een natuurvergunning te verkrijgen: via het nieuwe stikstofregistratiesysteem (SSRS).

« terug naar Nieuws

Bij de natuurvergunningaanvraag gaat de provincie in het SSRS na hoeveel stikstof nog in een Natura 2000-gebied mag neerslaan en hoeveel van deze stikstofdepositieruimte mag worden toegekend aan een nieuw bouwproject in de nabijheid van dit gebied.

De aanvraag van de natuurvergunning met inzet van het SSRS kan direct bij de provincie óf via de gemeente, bijvoorbeeld in combinatie met de omgevingsvergunningaanvraag. De gemeente besteedt de behandeling van de natuurvergunningaanvraag dan uit aan de provincie. Het behandeltraject via de gemeente duurt over het algemeen wel langer dan de rechtstreekse route naar de provincie (minimaal 13 versus minimaal 26 weken).

De provincie beslist over toekenning of afwijzing van de natuurvergunning. De aanvrager ontvangt hiervan officieel bericht in de vorm van een ontwerpbesluit.

Nadere toelichting op de karakteristieken en toepassing van het SSRS vindt u in dit nieuwsbericht op duurzaaminstaal.nl

Het SSRS is ‘slechts’ een van de instrumenten om te bepalen of een project voor een natuurvergunning in aanmerking komt. Andere mogelijkheden zijn onder meer een ecologische toetsing of intern salderen van stikstofdepositie. Deze instrumenten worden uit de doeken gedaan in het online stikstofdossier van het Bouwen met Staal.

  • Foto: Streektransferium Linielanding, Houten (ipv Delft).