Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuwe milieulijst honoreert circulair ondernemen

De Milieulijst MIA/Vamil 2019 is verschenen. Op deze lijst vinden ondernemers alle 290 milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

« terug naar Nieuws

Via de Mia kunnen ondernemers een aftrek krijgen tot maximaal 36% van het totale investeringsbedrag. Dit is een bonus bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt een afschrijving tot 75% van de investeringskosten. Voor de Mia is in totaal 114 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Vamil-budget bedraagt 25 miljoen euro.

Beide regelingen zijn ingesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zorgen voor de uitvoering. De Belastingdienst beslist over toekenning van de aftrek. Tot de werkzaamheden van RVO.nl behoren de inhoudelijke advisering van de Belastingdienst en het opstellen van de Milieulijst in samenwerking met IenW.

De milieulijst wordt elk jaar aangepast. In vergelijking met voorgaande edities biedt de lijst 2019 (officieel gepubliceerd in de Staatscourant van 27 december 2018) diverse nieuwe opties voor investeringen in circulaire gebouwen, waaronder het gebruik van gerecyclede materialen, het beperken van de CO2-footprint en de inzet van het materialenpaspoort.

Het materialenpaspoort is een beveiligd, web-based ‘identiteitsbewijs’ van het gebouw. Het biedt informatie over de herkomst van de materialen en producten die in het gebouw zijn toegepast, hoe ze zijn verwerkt, in welke hoeveelheden, waar ze zich in het gebouw bevinden en hoe ze weer kunnen worden gedemonteerd. Het paspoort koppelt de circulaire data met financiële gegevens zodat de historische, actuele én toekomstige waarde op materiaal-, product-, element- en gebouwniveau zichtbaar en inzichtelijk wordt. Daarmee wordt het terugwinnen en hergebruiken gefaciliteerd.

Materiaalpaspoorten worden gegeneerd door MADASTER. Dit platform fungeert tevens als een openbare online bibliotheek, als een kadaster voor materialen.