Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Onderzoek beweegbare bruggen bereikt mijlpaal

Afgelopen week is een zeer belangrijke stap gezet voor het beoordelen van de levensduur van bestaande beweegbare bruggen. Bij de TU Delft is nu een proefopstelling beschikbaar waarmee het – voor het eerst – mogelijk is om de theoretische berekeningen van de (rest)levensduur van het bewegingswerk van een bestaande brug te testen op hun waarde voor de praktijk.

« terug naar Nieuws

Ons land telt honderden beweegbare bruggen. De staat van de mechanische uitrusting bepaalt in vergaande mate óf en zo ja, wanneer de brug aan een renovatie of zelfs vervanging toe is. Hiervoor is een herbeoordeling van het bewegingswerk noodzakelijk. Maar dat is voor veel beheerders van bruggen een worsteling, omdat de rekenregels de praktijk dikwijls niet lijken te volgen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het bewegingswerk onnodig (vroeg) wordt vervangen, terwijl ’t nog best enkele jaren mee kan.

De proefopstelling bij de TU Delft kan hierbij voortaan goede diensten bewijzen. De opstelling is een product van onderzoek dat Antea Group, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en de TU momenteel uitvoeren voor het beoordelen van de dynamica en constructieve veiligheid van bestaande beweegbare bruggen. Het onderzoek moet resulteren in een model waarmee de levensduur van een brug op een realistische manier is vast te stellen.

Het model moet zowel constructieve als maatschappelijke en financiële voordelen opleveren. Brugbewegingswerken zouden kostenefficiënt in stand kunnen worden gehouden zónder de veiligheid in de waagschaal te stellen. ‘Met dit onderzoek werken wij aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame oplossingen in onze leefomgeving. Daarnaast past het onderzoek goed bij onze ambitie om tot de top van Nederland te behoren op het gebied van beweegbare bruggen’, aldus de Projectmanager Kunstwerken bij Antea, Sonja Riesen.

Ook Kodo Sektani, ingenieur bij Antea, is betrokken. Al eerder heeft zijn promotieonderzoek geleid tot nieuwe theoretische modellen waarmee voorspellingen zijn te doen van de belastingen van brugbewegings-mechanismen in verschillende situaties. Tijdens het lopende onderzoek worden deze modellen geverifieerd en gevalideerd.

Het onderzoek van Antea, TU Delft, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat kan rekenen op de steun van uiteenlopende bedrijven en organisaties, van ProRail en Gemeente Rotterdam tot en met DEMO, KOBOUT, SKF en Hollandia.

• Foto’s: boven: Maria Skłodowska-Curie-brug, Amsterdam (© Hans Peter Föllmi Bureau Arjan Karssen bno); onder: Antea Group.