Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

‘Problemen met PFAS nog niet voorbij’

Hinder en extra kosten bij het verplaatsen van grond, het ontbreken van een norm voor gebruik van grond onder oppervlaktewater, vertraging in lopende projecten, terugloop in tenders en aanbestedingen. De problemen met PFAS zijn nog aan de orde van de dag, zo blijkt uit een rondgang van Bouwend Nederland langs haar leden.

« terug naar

De brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrasector schreef de enquête onlangs uit om de actuele consequenties van PFAS te inventariseren. 377 Bedrijven gaven respons.

Ook al is de landelijke drempelwaarde voor PFAS-vervuiling inmiddels (tijdelijk) opgerekt van 0,1 naar 0,8 microgram per kilogram grond, nog steeds vindt 27 procent van de respondenten dat zij last heeft van de effecten van een minder werkbare norm. 51 Procent van de ondervraagde bedrijven laat weten dat het huidige ‘tijdelijke handelingskader’ wel enige soelaas biedt. Een definitieve norm voor het gebruik van grond onder oppervlaktewater laat nog altijd op zich wachten. Hierdoor kan 24% van de bedrijven, vooral actief in de infrastructuur, de grond niet kwijt in (diep) water.

De gevolgen van PFAS voor de bedrijfsvoering van de ondernemingen zijn onveranderd groot, zo blijkt uit de enquêteresultaten. Bijna driekwart van de bedrijven heeft van doen met vertragingen in de uitvoering van projecten. Dat zorgt onder meer voor problemen bij de planning van werkzaamheden, inzet van werknemers en afname van bestelde materialen. Grondafvoer is heel wat complexer geworden, menen de bedrijven. En dat maakt ze ook angstig voor onbedoelde overtredingen en aansprakelijkheidsstelling hiervoor.

Op dit moment liggen in totaal 44 projecten stil vanwege PFAS. De vertragingen in lopende projecten worden vooral veroorzaakt door de onmogelijkheid om grond af te voeren, maar ook door discussies met opdrachtgevers over extra kosten.

Vooral de infrabedrijven hebben te kampen met vertragingen in huidige projecten. Bovendien lopen ze aan tegen een afname van aanvragen, tenders en aanbestedingen voor nieuwe projecten. Door die combinatie voelen ze zich genoodzaakt om op korte termijn tegen scherpe prijzen extra werk uit de markt te halen.

De woning- en utiliteitsbouwers zien zich vooral gesteld voor vertragingen bij het bouwrijp maken van grond en in de vergunningverlening, waardoor ze hun productie en werkvoorbereiding pas later kunnen starten.

‘Bedrijven staan nog niet op omvallen, maar er zijn wel degelijk nog grote problemen door PFAS. Zeker omdat veel van deze bedrijven ook nog geconfronteerd worden met de stikstofproblemen”, luidt het commentaar van de algemeen directeur Bouwend Nederland, Fries Heinis, bij de enquête-uitslag. ‘Voor een publieke opdrachtgever lijkt een vertraging van een paar maanden niet onoverkomelijk, maar voor een bouwbedrijf kan de impact erg groot zijn.’

Bouwend Nederland vindt dat de overheid de bouw- en infrasector de hand moet reiken door projecten waar mogelijk naar voren te halen, door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die het aangepaste tijdelijk handelingskader nu biedt én met een definitieve norm voor het gebruik van grond onder oppervlaktewater te komen.