Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

SLIM bezig

Dat medewerkers in het mkb zich blíjven ontwikkelen, zou volgens het kabinet ‘de normaalste zaak van de wereld’ moeten zijn. Daarom heeft het Rijk 48 miljoen euro vrijgemaakt ter ondersteuning van MKB-investeringen in bijvoorbeeld een bedrijfsschool of loopbaanadvisering.

« terug naar Nieuws

De subsidie wordt beschikbaar gesteld via de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen, de SLIM-regeling, van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Elke mkb-ondernemer kan een subsidie aanvragen, tot een maximum van € 25.000.

Het subsidiegeld is bedoeld voor versterking van de leeromgeving binnen het bedrijf, bijvoorbeeld door het opzetten van een bedrijfsschool of het geven van adviezen aan werknemers voor hun verdere loopbaanontwikkeling. Ook is de subsidie aan te wenden voor het bekostigen van een (deel van) een MBO-opleiding die de medewerker tijdens het werk volgt. De kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van dit zogeheten derde leerwegtraject (bijvoorbeeld door een praktijkleerplaats te bieden) komen in aanmerking voor SLIM-subsidie.

Subsidieaanvragen kunnen vanaf 2 maart tot 31 maart 2020 worden ingediend. Ondernemers kunnen zich ook eerst op de subsidiemogelijkheden oriënteren via www.slimwerkgeven.nl. Een tweede aanvraagronde gaat in september van dit jaar van start.

De SLIM-regeling staat eveneens open voor samenwerkingsverbanden binnen het mkb. Voor grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie die een leerrijke werkomgeving willen (door)ontwikkelen, heeft de SLIM-regeling in totaal 1,2 miljoen euro in petto.