Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Stikstof: protestactie, informatiebijeenkomst en kennisdossier

Nederland is in de ban van de stikstofcrisis. Aankomende woensdag (30 oktober) wacht het Haagse Malieveld een massale toestroom van werkgevers en werknemers in de bouw, infrastructuur en de transportsector om te protesteren tegen het overheidsbeleid ter beperking van de neerslag van stikstof in of nabij natuurgebieden door onder meer bouwactiviteiten.

« terug naar Nieuws

Actiegroep Grond in Verzet heeft de actie op touw gezet, niet alleen om de stikstofproblematiek aan de kaak te stellen, ook om aandacht te vragen voor het PFAS-vraagstuk. PFAS staat voor poly- en perfluorakylstoffen: schadelijke chemische stoffen die door breed gebruik binnen de industrie op veel plaatsen in ons land in grote hoeveelheden in de bodem en het grondwater terecht zijn gekomen. Voor het verplaatsen van grond waarin PFAS-stoffen voorkomen, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder dit jaar de regels flink aangescherpt. Dit maakt ’t voor bagger-, grondverzets- en bouwbedrijven moeilijk, zo niet onmogelijk om kavels bouwrijp te maken. ‘Het is óf heel duur óf je kunt het niet kwijt’, stelt Klaas Kooiker. De aannemer uit Staphorst is een van de initiatiefnemers van de protestactie in Den Haag. ‘Door het hele land komen door stikstof en PFAS vele bouwprojecten stil te liggen. Als het zo doorgaat, is het straks weer volop crisis in de bouw- en transportsector. Dan komen de mensen thuis te zitten.’

Protesteren

Grond in Verzet staat er niet alleen voor, aanstaande woensdag. Diverse werkgeversorganisaties en brancheverenigingen binnen de bouw- en transportsector hebben hun steun betuigd: Bouwend Nederland, MKB-infra, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Cumela, VNO-NCW, MKB-Nederland, NVTB én de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw SNS. Via de nieuwsbrief ‘Samen in Staal’ heeft de branchevereniging voor staalconstructiebedrijven de leden opgeroepen om mee te doen aan het protest op het Malieveld. ‘Daar mag de staalbouwsector niet ontbreken’. De leden kunnen zich aanmelden voor deelname bij SNS-branchemanager Annamarie Hagoort.

Informeren

Om nog beter te weten waarover je protesteert, heeft de Koninklijke Metaalunie speciaal voor bouw- en staalbedrijven een informatiebijeenkomst in petto. Maandagochtend 4 november a.s. in Nieuwegein wordt het probleem rond de reductie van stikstofdepositie, de impact op de bouw en de mogelijke oplossingen voor doorgang van bouwprojecten uit de doeken gedaan. Programma en aanmelden.

Nuttige info is sinds kort ook on-line beschikbaar. Op haar website heeft Bouwen met Staal het Kennisdossier Stikstofcrisis geopend dat informeert over relevante onderwerpen als de Habitat-richtlijn van de Europese Unie, normen, metingen en oplossingen voor projecten. Het is een dynamisch dossier. Naar de actualiteit en verse inzichten gaat Bouwen met Staal de komende tijd bestaande items verder aanvullen en nieuwe onderwerpen toevoegen.