Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Studiedag Brandveiligheid gevels wegens succes geprolongeerd

Woensdag 23 oktober aanstaande beleeft de NEN-studiedag ‘Brandveiligheid gevels’ haar vierde editie.

« terug naar Nieuws

Net bij als de voorgaande drie uitverkochte afleveringen, eerder dit jaar, fungeert de Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein als host van een dagvullende kennissessie die informatieve hulp biedt bij het inventariseren en beoordelen van de risico’s op brand in gevels van zowel publieke als private gebouwen. De verantwoordelijkheid voor deze risico-inventarisatie en –weging berust bij de Nederlandse gemeenten. Eind vorig jaar ontvingen ze een oproep van minister Ollogren van Binnenlandse Zaken om niet alleen de eigen gebouwen aan inspectie te onderwerpen, maar ook de eigenaren van andere gebouwen binnen hun gemeentegrenzen hiertoe aan te moedigen.

Praktisch hulpmiddel bij het opsporen en beoordelen van gebouwen op (gevel)brandrisico is de ‘BZK risicotool Brandveiligheid gevels’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens de studiedag geeft de samensteller van de tool, Rudolf van Mierlo van DGMR, uitleg over opzet, werking en gebruik in de praktijk. De tool leent zich onder meer voor een eerste quickscan van de risico’s bij relatief hoge gebouwen met bijvoorbeeld een woon-, zorg- en/of logiesfunctie. De uitkomsten kunnen het vertrekpunt zijn van verder onderzoek.

Sinds de eerste NEN-studiedag in maart van dit jaar hebben al diverse gemeenten in ons land met de tool gewerkt. Ze delen hun, soms opmerkelijke, in alle gevallen leerzame ervaringen. De gebruikers van het eerste uur zijn de gemeente Rotterdam en Veiligheidregio Rotterdam. Beide organisaties hanteren de tool al sinds mei 2018. Victor Termijn van de gemeente en Alewin van Duin van de regio maken hun bevindingen openbaar en leveren aanbevelingen en tips voor een doeltreffende inzet.

Het complete studiedag-programma en het inschrijfformulier vindt u hier
De kosten van deelname bedragen € 195 (per persoon). Wilt u alleen het ochtend- of middagdeel bijwonen, dan rekent u € 125 af.

De BZK Risicotool is hier gratis te downloaden. Behalve het rekenblad zijn daar kosteloos als PDF op te halen: de toelichting op de tool, de Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels, het Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels en de brief van minister Ollogren aan de gemeenten.

  • Foto: Revius Lyceum, Doorn (Spring architecten en Moederscheimmoonen architects, © Luuk Kramer).