Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Subsidie voor aansluiting mbo-onderwijs en praktijk

Vijftien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, regionale overheden en bedrijven, gericht op bouw, infra, techniek, zorg en energietransitie, ontvangen dit jaar in totaal 14,9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

« terug naar Nieuws

Het Rijk stelt het geld beschikbaar via het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Doel van het RIF is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door ze al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Vanuit het fonds is sinds 2014 al ruim 123 miljoen euro toegekend aan in totaal 134 samenwerkingsverbanden tussen mbo-instellingen, bedrijven en de publieke sector in de regio. Naast de 123 miljoen euro subsidie hebben de scholen, bedrijven en overheden zelf gezamenlijk zo’n 260 miljoen euro in de samenwerking geïnvesteerd.

Een van de initiatieven die dit jaar RIF-geld toucheert, is het Fieldlab Robotica NH. Dit Fieldlab, waarin het Regio College Zaandam participeert, streeft naar meer en breder opgeleide technische medewerkers. Voor dit doel dient het Fieldlab als leerwerkomgeving en wordt gewerkt aan onderwijsontwikkeling en een langdurige publiek-private samenwerking.

Ook ‘Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio’ krijgt financiële ondersteuning vanuit het RIF. Met dit programma van de Stichting ROC Summa College in Eindhoven worden bedrijven, onderwijs en overheden bijeengebracht en de mismatch met betrekking tot ongeschoold en laaggeschoold werk aangepakt.

Alle vijftien projecten zijn uitgebreid beschreven in de PDF RIF Projecten eerste ronde 2019. Deze publicatietitel maakt duidelijk dat het RIF dit jaar nog niet is uitgeput. Voor de komende vier jaar, van 2019–2022, is een vernieuwde RIF-regeling van kracht. Zowel nieuwe samenwerkingsverbanden als bestaande verbanden die verdieping of verbreding nodig hebben, kunnen een beroep doen op het investeringsfonds. De subsidie kan tot 1 juli 2019 worden aangevraagd.

  • Foto: Fieldlab Robotica NH, © Gemeente Zaandam.