Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Terug van weggeweest: IFD

Eind jaren ’90 geïntroduceerd, het laatste decennium in de vergetelheid geraakt, maar sinds kort bezig aan een comeback: IFD - Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen. Zo duikt het principe op bij de nieuwe NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’.

« terug naar Nieuws

Wie al wat langer meeloopt in de Nederlandse bouw, heeft ‘t wellicht nog meegemaakt: de introductie van het principe IFD - Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen, eind jaren ’90 door de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting). Getuige de warme ontvangst tijdens de kennismakingsjaren leek er voor IFD een zonnig toekomst weggelegd. Maar de interesse zwakte na verloop van tijd af, om pas weer geactiveerd te worden onder invloed van de opmars van het Circulair Bouwen. Begrijpelijk, want circulair bouwen stoelt op hergebruik van bouwdelen en IFD-bouwen maakt dat hergebruik gemakkelijker mogelijk. Of misschien zijn beide begrippen gewoon naaste verwanten uit een ander tijdsgewricht, met een andere context?

IFD keert bijvoorbeeld terug in de nieuwe NTA 8086: ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’. Deze Nederlands Technische Afspraak, onlangs verschenen bij het NEN, wil een impuls geven aan de circulariteit van (beweegbare) bruggen en daarbij speelt IFD een cruciale rol. Door de verbindingen (interfaces) tussen de componenten industrieel te vervaardigen en daarmee te standaardiseren, kun je de brug niet alleen sneller en efficiënter bouwen maar ook sneller en efficiënter demonteren voor hergebruik. De sterkte van het IFD-principe is bovendien dat de partners in GWW-projecten en andere direct betrokkenen met elkaar kunnen optrekken om tot afspraken te komen, zo is de gedachte achter de NTA.

Dat de NTA 8086 er sinds half april 2019 is, is te danken aan het initiatief van de Provincie Noord-Holland en bijdragen van verschillende opdrachtgevers, constructeurs en aannemers. Toch gaat ‘t vooralsnog om ‘slechts’ een eerste versie. Het NEN heeft verdere verdieping en verbreding van de Afspraak op stapel staan. De bedoeling is dat belanghebbenden in zogeheten raakvlakteams aan het vervolg gaan werken. De teams gaan rekening houden met bestaande normen, beleid op het gebied van circulariteit, milieuaspecten, levensduur, installatietechniek en de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen bruggen in de stad en daarbuiten.

Prioriteiten bij de doorontwikkeling van de NTA zijn een klasse-indeling, een verbreding in brugtypen (nu nog uitsluitend beweegbare bruggen), de besturing/aansturing, acceptatie en toepassing van de NTA door opdrachtgevers, de aandacht voor de bediener/gebruiker van de brug en veiligheid en onderhoud.

  • De 44 pagina’s dikke NTA 8086:2019 nl is gratis verkrijgbaar in de NEN-Shop.
  • Wie vragen heeft over de raakvlakteams of zich wil aanmelden voor deelname, kan terecht bij Margriet Kruse, Consultant Materialen & Bouwproducten, via mb@nen.nl of tel. (015) 269 04 24. Van een raakvlakteamlid wordt een tijdsbesteding van 40 uur in 2019 verwacht.
  • Info over IFD in de GWW en de NTA is verwerkt op crow.nl
  • Foto: De Kraanvogel, Spijkenisse (Quist Wintermans Architekten, ITBB Ingenieurs- en adviesbureau, Van der Zalm Metaalindustrie).