Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepubliceerd

Het kabinet presenteert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. Met dit programma wil de regering handen en voeten geven aan de implementatie van circulaire economie in onder meer de bouw en de maakindustrie.

« terug naar Nieuws

Het uitvoeringsprogramma is 8 februari jl. aangeboden aan de Tweede Kamer en dient ter concretisering, versnelling en opschaling van de uitgangspunten die halverwege 2018 zijn vastgelegd in de transitieagenda circulaire economie. Op zijn beurt is de transitieagenda een uitvloeisel van het Grondstoffenakkoord. Hierin onderschrijven (inmiddels meer dan 400) overheden, maatschappelijke organisaties, financiële instellingen, kennisinstituten en bedrijven hun collectieve ambities voor de circulaire economie.
Aan de basis van al deze circulaire voornemens staat het Rijksprogramma ‘Nederland Circulair 2050’, waarin het kabinet het ondertussen bekende einddoel lanceert: uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie in Nederland. Het tussendoel is om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te hebben teruggedrongen.

In het uitvoeringsprogramma laten regering en de participanten in het Grondstoffenakkoord weten welke activiteiten al in gang zijn gezet voor de beoogde transitie en welke op de rol staan. Het programma voert acties en projecten op voor een vijftal ‘prioritaire ketens’: biomassa en voedsel, consumptiegoederen, kunststoffen, maakindustrie en de bouw.

Tot de voorbeelden voor de bouw behoren de inspanningen van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, als Rijks’ opdrachtgevers en beheerders van gebouwen en infrastructuur, om al in 2030 circulair te werken. Bij dat streven passen recent voltooide bouwprojecten als The Green House in Utrecht en de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam. Bij beide projecten is opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf de initiator en aanjager geweest van de toepassing van de principes van circulaire economie. Beide semi-permanente gebouwen zijn zó ontwikkeld, ontworpen en gebouwd dat alle bouwdelen weer als bouwdelen herbruikbaar zijn.

Het uitvoeringsprogramma behandelt ook de aanpak van transitiethema’s die voor alle vijf sectoren van belang zijn, bijvoorbeeld circulair inkopen, financieringsinstrumenten, circulair ontwerpen en producentenverantwoordelijkheid (EPR).

De Rijksoverheid gaat het vijfjarig programma elk jaar bijwerken. Elke twee jaar maakt het Planbureau voor de Leefomgeving een voortgangsrapport.

Voor de bouw hebben overheid en marktpartijen onlangs afgesproken dat de Bouwagenda het coördinerend platform is. Via de Bouwagenda komt binnenkort een specifiek uitvoeringsprogramma circulaire bouweconomie beschikbaar.

  • Het 84 pagina’s tellende Uitvoeringsprogramma en de bijbehorende Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer zijn hier kosteloos op te halen.
  • Foto: Tijdelijke Rechtbank Amsterdam (architectuur: cepezed, constructief ontwerp: IMd Raadgevende Ingenieurs, staalconstructies: Dijkstaal, © Jannes Linders).