Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Vanaf 2021: veiligheidscoördinator verplicht op de bouw

Met de gedeeltelijke instorting van het tribunedak van het AZ-stadion nog kakelvers in het geheugen, is de idee van de veiligheidscoördinator op en rondom de bouwplaats in Nederland weer helemaal actueel. De wettelijke verplichting tot het werken met zo’n ‘veiligheidsbaas’ laat echter nog tot 2021 op zich wachten.

« terug naar Nieuws

Dat liet de verantwoordelijke minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vorige week per brief weten aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van de SP.

Met een veiligheidscoördinator wil de minister de veiligheid op en rondom bouwplaatsen vergroten en daarmee het aantal incidenten en de risico’s op ongevallen terugdringen.

Al vorig jaar kondigde Ollongren aan om de veiligheidscoördinator bij wet te gaan regelen. De aankondiging volgde op het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2016. De raad had toen net haar onderzoek naar het hijsongeval in Alphen aan de Rijn afgesloten en daarbij een vernietigend oordeel geveld over de risicobeheersing.

Bij eerder onderzochte incidenten was OVV overeenkomstig negatief over de regie op bouwplaatsen (‘ontbreekt’) en de verdeling van de verantwoordelijkheden (‘diffuus’). De algehele aanbeveling van OVV luidde dan ook: ‘wijs bij bouwprojecten één centrale partij aan die de verantwoordelijkheid draagt voor risicobeheersing, waaronder de omgevingsveiligheid.’

Vanaf 1 juli volgend jaar geldt al wel een zogeheten informatieplicht. Hiertoe dienen de gegevens van de veiligheidscoördinator te worden geregistreerd. De (nieuwe) bevoegdheden van de functionaris zijn echter nog niet bij wet geregeld. ‘Een stevigere positie van zo’n veiligheidsbaas is niet direct in wetgeving vast te leggen’, reageert de minister in reactie op het SP. ‘Dat komt omdat de Woningwet daartoe geen juridische mogelijkheid geeft’. Daarom werkt ze nu, samen met de sector, aan een wijziging van het (nog te bekrachtigen) Besluit bouwwerken leefomgevingen (Bbl). ‘Mijn streven is om deze wijziging in de eerste helft van 2020 naar de Kamer te sturen’. Vanaf begin 2021, zo is de bedoeling, is de veiligheidscoördinator dan verplicht bij wet.

Welke bevoegdheden de veiligheidscoördinator gaat krijgen, laat zich op dit moment nog raden. Al wel duidelijk is dat de coördinator straks ‘boven alle partijen komt te staan’.