Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Aardbevingsnorm herzien, de versterkingsopgave ook

Aan het aardbevingsdossier, ook wel bekend als ‘het verdriet van Groningen’, is weer een hoofdstuk toegevoegd.

« terug naar Nieuws

Deze week publiceert NEN de NPR 9998:2018 nl – Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden.

Deze week publiceert Bouwen met Staal Technisch Dossier #5 – Aardbevingsbestendig ontwerpen; Rekenvoorbeelden volgens NPR 9998 (2015).

Ondertussen heeft minister Wiebes (‘Ik heb gevochten voor de Groningers’) zijn plannen voor de versterkingsopgave van 3.200 woningen bijgesteld, ‘omdat de gaswinning afneemt, en daarmee het aardbevingsrisico ook’.

De versterkingsopgave ‘nieuwe stijl’ gaat uit van drie categorieën: panden met een verhoogd risico, licht verhoogd risico en zonder risico.

Tussen de bedrijven door is Nationaal Coördinator Hans Alders opgestapt, omdat hij niet eens is met gang van zaken. Alders is intussen opgevolgd en de nieuwe NCG meldt dat het financieringsprobleem voor de zogenoemde 'batch 1588' is opgelost.

Gezien de aanhoudende politieke krachten op het aardbevingsdossier, waarin ministers aan geld- en gaskraan draaien en zelfs invloed op normering lijken te hebben – het gebrek aan consensus en werkgelegenheid (Groningen zou er beter van worden) daargelaten, groeit de behoefte aan een kritisch geluid.

Die komt van het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money dat bij tijd en wijl een licht laat schijnen. In juni schreef Erik Smit: ‘Op dit moment is sprake van 1588 te versterken woningen, waarvan 1100 corporatie-huurwoningen. In mijn eerste stuk heb ik uitgelegd waarom dat vreemd is: de panden die echt risico lopen zijn de monumentale boerderijen, niet de huurhuizen. Veel ervan zijn al niet meer te redden. En dan is er nog het overige erfgoed: middeleeuwse kerken, molens, pastoriewoningen en heerden staan al jaren te verpauperen of zijn zelfs al gesloopt. Juist in dit erfgoed zit de ziel van de streek. Dat wil je koste wat kost behouden.’

Follow The Money stak zijn licht op bij ingenieursbureau Van Rossum (‘Die mensen weten waarover ze praten’) en concludeerde: ‘Er moeten 150.000 woningen worden versterkt’.