Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

ABN AMRO: ‘IJzerertsmarkt (nog) niet gebukt onder coronacrisis’

De coronacrisis lijkt vooralsnog geringe impact te hebben op de mondiale markt van ijzererts, een grondstof van staal. Maar de negatieve effecten kunnen nog komen, waarschuwt econoom Casper Burgering van ABN AMRO.

« terug naar Nieuws

Als senior-econoom Industriële Metalen & Agrarische Grondstoffen volgt Casper Burgering de wereldwijde ontwikkelingen in vraag en aanbod van basismetalen als ijzererts, koper en nikkel op de voet. Volgens Burgering lijkt de conoracrisis minder grip te hebben op de marktsituatie van het ijzererts dan op die van andere metalen. Dat komt omdat een combinatie van factoren, zowel aan vraag- als aanbodzijde, de ijzerertsmarkt tot nu toe stabiel hebben gehouden en dat voorlopig nog doen. ‘Maar de echte pijn in de ijzerertsmarkt moet nog komen’, blikt de bankeconoom vooruit.

Op dit moment bevindt de prijs van ijzererts zich nog op een constant, hoog niveau. Dat is goeddeels terug te voeren op de aanhoudend grote vraag naar ijzererts vanuit China. Het land neemt ruim de helft van de staalfabricage in de wereld voor zijn rekening en is daarmee een zeer grote afnemer van ijzererts. Tijdens de coronacrisis in het land heeft in nagenoeg alle staalfabrieken de productie doorgedraaid, zij het op lagere toeren dan vóór de virusuitbraak. Gezien over een vol jaar, tot en met februari 2020, is de Chinese staalproductie met 3,1% toegenomen.

De ijzerertsbehoefte van het land is tijdens de crisis dan ook allerminst afgenomen. De Chinese import van ijzererts is tot en met februari van dit jaar zelfs gegroeid met 1,4% op jaarbasis. Wel zijn de importvolumes flink ingekrompen, omdat de staalfabrieken op lagere bezettingsgraden werkten. Normaliter groeit de ijzerertsimport door China in het eerste kwartaal van een jaar met zo’n 19% op jaarbasis. Zo’n hoog percentage wordt dit kwartaal niet gehaald.

De afgelopen maanden heeft de aanvoer en daarmee het aanbod van ijzererts onder de druk gestaan, als gevolg van de cyclonen in het Noordwesten van Australia, hevige regenval in Brazilië (Minas Gerias) en een gedeeltelijke lockdown van Zuid-Afrika als maatregel tegen de coronavirusverspreiding. Dergelijke ‘verstoringen’ in belangrijke ijzerertswingebieden monden dikwijls uit in prijsstijgingen. Ditmaal hebben ze slechts geresulteerd in een geringe druk op de prijs omdat tegelijkertijd de Chinese vraag naar ijzererts wat is afgezwakt.

Natuurlijk is de ijzerertsmarkt niet immuun voor de coronacrisis en de economische gevolgen ervan op mondiaal niveau, maakt de bankeconoom duidelijk. Tijdens de verspreiding van het virus op wereldschaal is de wereldwijde vraag naar staal gedaald omdat belangrijke gebruikers – zoals de autoindustrie en de bouw – hun werkzaamheden op grote schaal op een lager pitje hebben gezet. Hierdoor is de staalproductie in de Verenigde Staten en Europa de afgelopen weken al fors afgenomen. Verpakkingsstaal vormt momenteel een gunstige uitzondering. De productie van dit staal is juist geïntensiveerd om te voorzien in de gegroeide vraag van de conservenindustrie.

Voor de komende maanden verwacht ABN AMRO echter een verdere, sterke afname van de Amerikaanse en Europese staalproductie. China gaat, nu het coronavirus aldaar op z’n retour is, de komende tijd wel weer meer staal maken. Hiervoor zullen echter slechts beperkte exportmogelijkheden zijn, omdat het virus in andere werelddelen nog volop actief is.

Casper Burgering verwacht dat de druk op de ijzerertsprijs de komende tijd sterker wordt. China gaat haar eigen ijzerertsproductie opvoeren en tegelijkertijd maakt de ijzerertswinning in Australië en Brazilië een herstel door. Hierdoor neemt het aanbod en daarmee de druk op de prijs van ijzererts toe.

  • Foto: Carajás-ijzerertsmijn, Brazilië (© Wiki), grafiek: © ABN AMRO.