Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

‘Beschikbaarheid materialen en personeel de grote uitdagingen voor 2022’

MKB-bedrijven in de metaalsector hebben in het algemeen een goed laatste kwartaal 2021 gedraaid. De verwachtingen voor het eerste kwartaal 2022 zijn echter minder positief, blijkt uit de meest recente Koninklijke Metaalunie Economische Barometer. Tekorten aan materialen en medewerkers vormen de ‘hoofdaandachtspunten’.

« terug naar Nieuws

1 mei 2022

MKB-bedrijven in de metaalsector hebben in het algemeen een goed laatste kwartaal 2021 gedraaid. De verwachtingen voor het eerste kwartaal 2022 zijn echter minder positief, blijkt uit de meest recente Koninklijke Metaalunie Economische Barometer. Tekorten aan materialen en medewerkers vormen de ‘hoofdaandachtspunten’.

Veel MKB-bedrijven laten voor het vierde kwartaal van het afgelopen jaar een verbetering noteren van zowel de binnen- en buitenlandse orderpositie als het bedrijfsresultaat, in vergelijking met het derde kwartaal 2021. Die positieve ontwikkeling is echter niet in alle deelsectoren even sterk. Zo is bij ruim een derde van de bedrijven die toeleveren aan de bouw de orderpositie binnenland juist verslechterd. Sector-breed is een derde van de ondervraagde ondernemingen tevreden met de binnenlandse orderpositie over het vierde kwartaal. In de voorgaande kwartalen 2021 was nog ongeveer de helft van de bedrijven deze mening toegedaan.

Ruim 30% van de ondernemers die (ook) exporteren, heeft de orderpositie buitenland zien verbeteren. Tot deze categorie behoren vooral veel machinebouwers. Daarentegen geeft ruim 20% van de exporterende bedrijven aan dat hun exportpositie er op achteruit is gegaan. Wel is de tevredenheid over de orderpositie wijder verspreid dan bij eerdere kwartaalpeiling van de Koninklijke Metaalunie. Zo’n 40% van de ondernemers is tevreden over de exportpositie, bij slechts 8% is sprake van chagrijn.

Voor het eerste kwartaal van het nieuwe jaar schetsen de respondenten een niet al te rooskleurig perspectief. De buitenlandse orderpositie groeit weliswaar door, verwacht ongeveer een derde van de exporterende bedrijven; slechts 8% van de exporteurs is beducht op krimp. Maar het leeuwendeel van de ondernemingen staat een verslechtering van de binnenlandse orderpositie te wachten. Hooguit 8% van de bedrijven ziet een versterking van de binnenlandse orderpositie tegemoet. Eerder was dat nog zo’n kwart van de bedrijven. Ook over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat zijn de verwachtingen minder positief. Per saldo denkt slechts 5% aan een beter resultaat. Dat percentage lag eerder op 13%. Het meeste optimisme wordt opgetekend onder de verspanende bedrijven.

Daarbij ziet de sector zich in het eerste kwartaal vooral gesteld voor de ‘uitdagingen’ van gestegen prijzen van grondstoffen en halffabricaten, de beschikbaarheid hiervan én het tekort aan personeel. Meer dan 60% van de ondernemers heeft het afgelopen kwartaal te kampen gehad met uitstel of afstel van leveringen van materialen of componenten. Meest genoemd zijn elektronica (en dan vooral chips), machineonderdelen, kunststoffen, maar ook aluminium, roestvast staal, constructiestaal in de vorm van buizen en kokers, en grondstoffen voor coatings.

Ook het aantal bedrijven met vacatures blijft nagenoeg even groot: 43% in het vierde kwartaal versus 50% in het derde en het tweede kwartaal. Gemiddeld hebben bedrijven nu 2,8 onvervulde functies. Dat komt neer op 5% van het totale personeelsbestand. Bij de deelnemers aan de Economische Barometer werken gemiddeld 20 personen, waarvan 17,6 in vaste dienst.