Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Boogbruggen in staal voor Theemswegtracé

Havenbedrijf Rotterdam heeft Movares opdracht gegeven voor het ontwerp van twee boogbruggen in het Theemswegtracé.

« terug naar Nieuws

De boogbruggen moeten de bekende Calandbrug vervangen (1969). De stalen hefbrug is verouderd en biedt onvoldoende capaciteit voor het toenemend goederenvervoer.

De Calandbrug vormt een vitale verbinding. Al het treinverkeer over de Betuweroute van en naar Europoort en de Maasvlakte rijdt over deze route. De Calandbrug bereikt in 2020 het einde van haar technische levensduur. Daarnaast ondervinden bewoners van het nabijgelegen Rozenburg overlast van het treinverkeer.

Het nieuwe Theemswegtracé met de twee boogbruggen biedt hiervoor een oplossing. De oplossing houdt onder meer in dat het treinverkeer een alternatieve route over de Theemsweg neemt. Het bestaande spoortracé wordt naar het zuiden toe omgebogen, zodat de Havenspoorlijn om de Britanniëhaven heen wordt geleid. Hierdoor is een beweegbare brug voor spoorverkeer overbodig.

Van de bruggen is al een voorontwerp gemaakt, die Movares nu verder gaat uitwerken tot een gedetailleerd ontwerp. Daarvoor is een verdiepingsslag nodig met onder meer analyses van de aanpalende projecten, die interne en externe raakvlakken hebben met dit project; er zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor en kabels en leidingenstroken.

Projectmanager Anne Blom (Movares) zegt in een persbericht: ‘Ons team heeft veel zin om met deze uitdagende opdracht aan de slag te gaan. De teamleden werken al jaren samen en hebben veel integrale kennis van spoorbruggen. We krijgen dan ook veel energie van dit project. Nieuwbouw, raakvlakken met verschillende disciplines en staal; dat willen wij!’

In het voortraject zijn verschillende alternatieven overwogen, voordat een definitieve keuze werd gemaakt. Alternatieven zoals een spoortunnel, een zinkbrug of het wijzigen van de voorrangsregels voor het treinverkeer bleken te duur, technisch onzeker en/of zijn als te inefficiënt afgewezen. Het is de bedoeling dat het nieuwe tracé in 2020 in gebruik wordt genomen.

Bron en beeld: Movares/Wikipedia