Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Minister Ollengren: ‘Circulaire maatregelen in Bepalingsmethode Milieuprestatie’

Minister Ollengren van Binnenlandse Zaken wil de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken uitbreiden met de milieuprestaties van circulaire maatregelen.

« terug naar Nieuws

Dat voornemen bevestigde zij nog begin vorige maand nog eens bij het beantwoorden van Kamervragen. Volgens de minister wordt circulariteit in de huidige versie van de methode onvoldoende gewaardeerd. ‘De wijzigingen zullen stapsgewijs en langs de weg van zorgvuldigheid worden ingevoerd’, aldus de bewindsvrouwe.

Eveneens begin vorige maand heeft uitgever Stichting Nationale Milieudatabase (voorheen: Stichting Bouwkwaliteit) overigens een nieuwe versie van de methode gelanceerd: ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0’. De nieuwe editie dient als opvolger van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken versie 3.0’. Op deze uitgave van januari 2019 zijn inmiddels drie amendementen gekomen. Om de overzichtelijkheid te waarborgen, zijn deze amendementen nu gezamenlijk verwerkt in een nieuwe uitgave. Naast de andere naamgeving (en daarmee een verse versienummering) heeft de methode ook enkele inhoudelijke wijzigingen ondergaan.

De bepalingsmethode maakt ’t per 1 juli van dit jaar al mogelijk om een EPD in te dienen met daarin 19 milieu-impactcategorieën volgens EN 15804/A2:2019, náást de 11 milieu-impactcategorieën die nu al gangbaar zijn.

De ‘afvalscenario’s’ zijn herbenoemd tot ‘verwerkingsscenario’s einde leven’. De forfaitaire waarden van deze scenario’s zitten niet langer in de Bepalingsmethode, maar worden nu gepubliceerd op milieudatabase.nl
Verder vereist de methode om voortaan een aantal specifieke Product Category Rules te hanteren. Deze rules zijn eveneens te vinden op milieudatabase.nl

Tegelijkertijd is ook het Toetsingsprotocol in een nieuwe versie 1.0 juli 2020 verschenen. Aan het protocol is een beschrijving van het datakwaliteitssysteem toegevoegd.

In hun nieuwe versies zijn de Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol vanaf 1 januari 2021 verplicht bij het opstellen van milieudata voor opname in de Nationale Milieudatabase (NMD). De voorgaande versies van methode en protocol blijven via www.milieudatabase.nl/downloads beschikbaar. Hierdoor kunnen historische analyses en berekeningen worden gereproduceerd. Tót 1 januari 2021 is het gebruik van de nieuwe versies nog facultatief.

  • Foto: nieuwbouw met oude staalprofielen: laboratorium Biopartner 5, Oegstgeest (Popma ter Steege Architecten, © René de Wit).