Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Concept van Bouwakkoord Staal voor commentaar

Voor de verdere verduurzaming van staal in de bouw en infrastructuur hebben vertegenwoordigers van alle verschillende schakels in de brede Nederlandse staalbouwketen – op initiatief van Bouwen met Staal – hun krachten gebundeld voor het Bouwakkoord Staal. Het concept van het akkoord is nu openbaar voor inzage en commentaar.

« terug naar Nieuws

31 januari 2022

Voor de verdere verduurzaming van staal in de bouw en infrastructuur hebben vertegenwoordigers van alle verschillende schakels in de brede Nederlandse staalbouwketen – op initiatief van Bouwen met Staal – hun krachten gebundeld voor het Bouwakkoord Staal. Het concept van het akkoord is nu openbaar voor inzage en commentaar.

In het Bouwakkoord Staal zijn de ketenbreed gedragen ambities vastgelegd voor de reductie van CO2, de inzet van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen, het verminderen van de milieu-impact van stoffen met risico’s voor mens en omgeving én het ‘opschalen’ van circulariteit in ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met staal per 2030.

De afgelopen twee maanden hebben de ketenrepresentanten, verenigd in de kerngroep Bouwakkoord Staal, hun kennis, ervaringen en inzichten voor het Bouwakkoord Staal gedeeld. De uitwisselingen en beraadslagingen, onder aanvoering van ‘transitiemakelaar’ Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzaam innoveren, Universiteit Utrecht) en ‘kwartiermaker’ Bouwen met Staal, hebben nu geresulteerd in een concept-Bouwakkoord Staal.

Het concept-Bouwakkoord Staal is per 31 januari a.s. openbaar. Zo zijn alle belanghebbenden en belangstellenden binnen de nationale staalbouwketen in de gelegenheid kennis te nemen van het akkoord ‘in wording’ en desgewenst commentaar te geven.

Download concept Bouwakkoord (PDF)

Download Commentaartabel

De openbare consultatie sluit 15 februari a.s.,12:00 uur. Daarna worden alle commentaren verzameld en op 21 februari binnen de werkgroep Bouwakkoord Staal besproken en gewogen. Lancering van het definitieve Bouwakkoord Staal met ondertekening door alle participerende bedrijven en organisaties is voorzien voor maart 2022.

Het concept-Bouwakkoord Staal is samengesteld door de kerngroep Bouwakkoord Staal. De leden (op alfabetische volgorde van bedrijfsnaam) zijn:

  • Foto: onderwijsgebouw IPC Technovium, ROC, Nijmegen (AGS Architecten).