Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Corrosienorm nader toegelicht

NEN houdt donderdagmiddag 14 juni een informatiebijeenkomst om de wijzigingen in EN-EN-ISO 12944 toe te lichten.

« terug naar Nieuws

De normserie NEN-EN-ISO 12944 ‘Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen’ is in 2017 herzien. Diverse delen van de serie zijn hierdoor gewijzigd.  Wie wil meepraten over de gevolgen van deze wijzigingen voor de praktijk, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst.

Door wijzigingen en aanvullingen moeten de normen beter toepasbaar geworden voor gebruikers. Belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht betreffen:

 

- Termen en definities

- De uitbreiding van de duurzaamheidsklassen

- De introductie van nieuwe corrosiviteitsklassen

- De aanpassing van voorbehandelingsmethodes

- De update van de systeemontwerpen (laagdiktes, producten en nieuwe technologieën)

- De aanpassing van beoordelingscriteria voor laboratoriumtesten

- De toevoeging van testmethodes voor thermisch verzinkte en -gespoten deklagen

- De introductie van een nieuwe laboratoriumtest

- De toevoeging van deel 9 voor onder andere offshore-structuren

 

De bijeenkomst wordt gehouden in Delft. Klik hier voor het programma en om in te schrijven.

 

Bron en beeld: NEN