Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

De stad van de toekomst

Bijna een jaar lang (van januari tot eind november 2018) hebben tien breed samengestelde teams onderzoek gedaan naar ‘de stad van de toekomst’. De studieresultaten zijn nu vastgelegd in een boek van de BNA.

« terug naar Nieuws

De ontwerpstudies hebben tien ontwerpvisies opgeleverd voor vijf locaties in de vijf grootste steden van Nederland. Het gaat om Haven-Stad in Amsterdam, Alexanderknoop Rotterdam, Central Innovation District Den Haag, Stadsrand Oost Utrecht en Fellenoord in Eindhoven.

Alexanderknoop, Rotterdam

Onder aanvoering van Ton Venhoeven van VenhoevenCS architecture + urbanism heeft team Ciam XXI zich gebogen over de waarden die het modernisme naar Rotterdam Alexander heeft gebracht en hoe deze waarden kunnen worden getransformeerd naar de 21e eeuw. Het team stelt voor om via een nabijheidslabel de lokale productie van goederen en diensten aan te jagen. Daarnaast wil het team de infrastructuur in het gebied verbeteren en loskoppelen van het maaiveld. Hierdoor kunnen biodiversiteit en waterberging een plek krijgen in een hoogverdicht stuk stad.

Met inspirerende beelden en concrete handelingsvoorstellen schetsen de teams hoe de belangrijke transities van onze tijd een plek kunnen krijgen in de stad. Belicht wordt hoe de stad van de toekomst klimaatbestendig wordt, hoe de stad dan slim omgaat met energie en mobiliteit, ontmoeting stimuleert en voor iedereen een aangename locatie is om te wonen en te leven. BNA-voorzitter Nathalie de Vries (MVRDV): ‘Wat we in deze ontwerpstudie onderzoeken, raakt aan de toekomst van verstedelijkend Nederland’.

Central Innovation District, Den Haag

Team The sociotechnical city, geleid door Lars van Hoften van UNStudio, concludeert dat je de transitieopgaven beter uit elkaar kunt trekken. Voor elke opgave heeft het team een eigen icoon ontworpen, in de vorm van een poortgebouw over het spoor in Den Haag. Hierdoor krijgen de transitieopgaven een zichtbare plek en ontstaat de mogelijkheid van cross-overs met partijen in het gebied.

Aan het onderzoek is meegewerkt door architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, maar ook deskundigen in mobiliteit, energietransitie en circulaire economie én schrijvers en kunstenaars. BNA Onderzoek heeft de coördinatie verzorgd.

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de Directoraten-Generaal Mobiliteit, Ruimte en Water, en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK.

Alexanderknoop, Rotterdam

Ook team Flocks van Robbert Guis (Flocks architecten) heeft gewerkt aan de stad van de toekomst in Rotterdam Alexander. De overmaat in het stedenbouwkundig plan is volgens team Flocks aan te wijzen als bouwgrond. Hierdoor kunnen langs de grote wegen in het gebied nieuwe woon-werkcombinaties ontstaan en nieuwe vormen van mobiliteit een plek krijgen. Zo worden de zones langs de wegen opgewaardeerd tot ‘zippers’: ritssluitingen die de omliggende wijken stevig met elkaar verbinden.

Het boek ‘De stad van de toekomst’ is voor € 29,95 verkrijgbaar bij de BNA. In het boek zijn de tien ontwerpvisies aangevuld met beschouwingen en vraaggesprekken met projectpartners en -betrokkenen en met commentaren van experts.