Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Erelid Hans van Pelt

Tijdens een online Algemene Leden Vergadering, donderdag 24 juni jl., is ir. Hans van Pelt benoemd tot erelid van de vereniging Bouwen met Staal. Met het erelidmaatschap geeft de vereniging blijk van waardering voor Hans’ niet-aflatende betrokkenheid en inzet voor Bouwen met Staal.

« terug naar Nieuws

1 juli 2021

Tijdens een online Algemene Leden Vergadering, donderdag 24 juni jl., is ir. Hans van Pelt benoemd tot erelid van de vereniging Bouwen met Staal. Met het erelidmaatschap geeft de vereniging blijk van waardering voor Hans’ niet-aflatende betrokkenheid en inzet voor Bouwen met Staal.

In 2003 trad Hans toe tot het bestuur van de vereniging Bouwen met Staal en nam in 2007 het voorzitterschap van de vereniging op zich. In 2011 werd hij aangesteld tot voorzitter van zowel vereniging en stichting Bouwen met Staal. Tijdens de ALV van afgelopen donderdag droeg hij publiekelijk de voorzittershamer over aan ing. Rob Stark. Hans heeft in totaal 18 jaar onafgebroken deel uitgemaakt van het bestuur van Bouwen met Staal; geen ander bestuurslid heeft hem daarin (vooralsnog) geëvenaard of overtroffen.

Bij zijn afscheid werd Hans benoemd tot erelid van de vereniging Bouwen met Staal. In die hoedanigheid voegt hij zich bij een zes man sterk collectief. Al eerder werden ir. J. ter Brugge, ir. J.W.B. Enserink, ing. R. Lutke Schipholt, ir. F.H. Rolf, ir. R. van de Waal en prof.ir. J.W.B. Stark (de vader van de verse Bouwen met Staal-voorzitter) middels een erelidmaatschap bedankt voor de bewezen diensten.

Hans van Pelt combineerde zijn bestuursfunctie met zijn dagelijkse beroepsuitoefening bij Movares Nederland. Bij dit advies- en ingenieursbureau was hij vanaf april 2004 werkzaam als divisiedirecteur Grote Projecten om er al snel, per januari 2007, aan de slag te gaan als directeur. In oktober 2015 verruilde hij zijn directiefunctie bij Movares voor een leidinggevende rol bij Expericon dat tot op heden actief is in organisatie- en technisch advies, management en coaching.

Vanuit Expericon heeft Hans zich ontpopt als de geestelijke vader van de ‘Doorschuifbrug’: een concept voor het milieuvriendelijk renoveren van bestaande stalen verkeersbruggen, als antwoord op de opgave tot het vernieuwen van een grote voorraad naoorlogse stalen bruggen in ons land. Het concept kreeg ‘handen en voeten’ door de samenwerking met Iv-Consult, Holland Infra en Mammoet en werd in 2017 tijdens de Staalbouwdag wereldkundig gemaakt.

De Doorschuifbrug voorziet in de snelle en milieuvriendelijke vervanging van een bestaande stalen brug die aan renovatie toe is, door een stalen brug die al een renovatie heeft ondergaan. Op zijn beurt wordt ook de verwijderde stalen brug gerenoveerd en daarna naar een nieuwe locatie gebracht om aldaar weer een andere bestaande brug op te volgen. En zo ontstaat een doorschuifsysteem aan gerenoveerde stalen bruggen, een duurzame bruggen-carrousel. Een instructieve animatie van het concept is te zien op YouTube.

Net als de opgave tot vernieuwing van bestaande stalen verkeersbruggen heeft het doorschuifconcept nog niets aan actualiteit ingeboet. De toekomstige vernieuwing van de Van Brienenoordbruggen bij Rotterdam wordt hoogstwaarschijnlijk op een vergelijkbare wijze aangepakt.

  • Foto: 18 jaar een paar: Hans van Pelt en de voorzittershamer (© Bouwen met Staal).