Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Flinke omzet en winst voor MKB in de bouw

Een gemiddelde omzetstijging van 12 procent, een gemiddelde toename van de winst met 30 procent. Het jaar 2018 is een prima jaar geweest voor het midden- en kleinbedrijf in de Nederlandse bouw, zo blijkt uit onderzoek van accountantsorganisatie SRA.

« terug naar Nieuws

Met deze forse groeicijfers laat de bouw alle andere mkb-sectoren ruimschoots achter zich, constateert SRA. Ook de gemiddelde brutomarge heeft zich in 2018 in de bouw beter ontwikkeld dan elders: +13,5 procent tegenover 9,6 procent voor het mkb als geheel.

De forse groei van omzet en winst valt eens te meer op, omdat de kosten van personeel en inkoop in het afgelopen jaar ook flink zijn gestegen. De personeelskosten in de bouw groeiden met 9 procent. Alleen in de logistieke sector (+10 procent) en in de zorg (+11 procent) namen deze kosten meer toe. In de bouw gingen de lonen, een belangrijk bestanddeel van de personeelskosten, met iets meer dan 7 procent omhoog. In 2017 was dit nog 8 procent. De kosten voor sociale zekerheid liepen nog sterker op, met bijna 14 procent versus 6 procent in 2017. De inkoopwaarde steeg met bijna 20 procent.

De winstgroei valt in de grond-, weg- en waterbouw, de installatiebranche en de algemene burgerlijke utiliteitsbouw hoger uit dan gemiddeld in de bouwsector. Deze drie segmenten laten winststijgingen noteren van meer dan 50 procent, tegenover 30 procent in de totale bouw. De installatiebedrijven halen bovendien een bovengemiddelde omzetgroei. Deze bedrijven profiteren van de vraag naar nieuwbouw en verbouw van woningen en de groei van duurzame investeringen, aldus SRA.

Het herstel van de bouw na de mondiale economische crisis tekent zich af in de stevige groei van het eigen vermogen van de mkb-bouwbedrijven. Het eigen vermogen nam in 2018 gemiddeld met 22 procent toe. De solvabiliteit steeg met 5,6 procent.

SRA heeft de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek vastgelegd in het rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Het rapport, begin vorige maand gepubliceerd, biedt de belangrijkste financiële kengetallen van acht mkb-branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche geeft de publicatie de cijfers over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en bedrijfsbezittingen in 2018. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een grootschalige analyse van 210.000 jaarrekeningen van mkb-bedrijven.