Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gestaag herstel in MKB-metaal, ondanks tweede lockdown

Ruim 9 maanden na de uitbraak van het coronavirus in ons land zien steeds meer ondernemers in het MKB-metaal herstel of zelfs verbetering van hun orderposities en bedrijfsresultaat. Dat valt op te maken uit de Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie over het laatste kwartaal 2020.

« terug naar Nieuws

Zowel de binnenlandse orderpositie als het bedrijfsresultaat over het laatste kwartaal van vorig jaar liggen weer op het niveau van dat van het laatste kwartaal 2019, zo blijkt uit Koninklijke Metaalunie Economische Barometer 4e kwartaal 2020. De Economische Barometer staat voor het onderzoek dat de brancheorganisatie elk kwartaal onder haar leden uitvoert om de bedrijfseconomische ontwikkelingen binnen de metaalsector in kaart te brengen.

Aan het einde van het derde kwartaal 2020 had 42% van de ondervraagde ondernemingen te kampen met een afnemende orderpositie. Na het vierde kwartaal is dat nog maar bij 25% van de bedrijven aan de orde. Bij een derde deel van de respondenten is de orderpositie zelfs verbeterd. De gemiddelde orderportefeuille in weken in de MKB-metaal blijkt inmiddels gestegen naar negen weken (tegen zeven weken in het derde kwartaal 2020). Vooral oppervlaktebehandelaars hebben hun orderportefeuilles zien groeien. Onder relatief veel toeleveranciers aan de bouw is de portefeuille geslonken. Toch zijn zij ‘t meest positief over mogelijk herstel en groei in het eerste kwartaal 2021. Het minst positief zijn de metaalwarenbedrijven.

Vergeleken met de binnenlandse orderpositie toont de buitenlandse orderpositie een minder vlot herstel. Bijna een derde van de bedrijven die (ook) exporteren, laat weten dat de orderportefeuille buitenland is toegenomen. Maar nog ruim een kwart van de exporteurs heeft van doen met krimp. Op de vraag ‘Verwacht u voor het eerste kwartaal een verbeterde buitenlandse orderpositie?’ luidt het antwoord even vaak bevestigend als ontkennend. Van alle bedrijfscategorieën zijn de metaalwarenbedrijven hierover nog ’t meest somber gestemd.

Dat de orderposities – gemiddeld genomen – zijn hersteld of zelfs verbeterd, blijkt positief uit te werken op het bedrijfsresultaat en de winstgevendheid van het MKB-metaal. Een derde van de geïnterviewde bedrijven geeft aan een beter bedrijfsresultaat te hebben behaald. Een half jaar geleden gold dat voor 15 procent van de bedrijven. Toen zag ruim 45 procent zich juist geconfronteerd met een verslechterd resultaat. Dat percentage is inmiddels teruggebracht naar 19.

Ook al is de sector als geheel nog zeker niet zo winstgevend als in 2019, het aantal bedrijven dat winst maakt, groeit gestaag door. Over het vierde kwartaal 2020 boekt 56% van de bedrijven winst, toch weer 6% meer dan over het derde kwartaal. Ook het aantal verliesgevende bedrijven is licht gedaald, van 20% over het derde kwartaal naar 13 procent over het vierde kwartaal 2020.

Betere orderposities hebben ook een gunstig effect op de prijsstellingen, zo blijkt uit de barometer. In het derde kwartaal van vorig jaar mondden de verslechterde posities vaak nog uit in verhogingen van verkoopprijzen. Inmiddels is die trend doorbroken. Het aantal bedrijven dat de prijzen verlaagt, is nu even groot als het aantal dat de prijzen verhoogt. Vooral veel verspanende bedrijven hebben in de voorbije wintermaanden hun verkoopprijzen naar beneden bijgesteld.