Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Grenswaarde aan milieuprestatie

Minister Blok (Wonen) stelt voor de langverwachte grens voor milieubelasting van bouwmateralen vanaf 2018 op te nemen in het Bouwbesluit

« terug naar Nieuws

Het voorstel voor duurzamere bouwmaterialen, toegepast in woning- en utiliteitsbouw, moet nog naar de Tweede Kamer. Zo werd 27 december bekend.

De toeleverende bouwindustrie stelde eerder voor om die grenswaarde per 2017 in te voeren. De MPG wordt berekend op basis van het materiaalgebruik met gebruikmaking van milieudata uit de Nationale Milieu Database (NMD). Met de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken kan de MPG op eenduidige en controleerbare wijze worden vastgesteld. Een grenswaarde ‘legt een bodem in de markt’ waar het gaat om duurzaamheidsprestaties en moet zorgen voor een gelijk speelveld. Een aanscherping van de grenswaarde stimuleert de verdere verbetering van de duurzaamheidsprestaties, aldus de verenigde toeleveranciers in april vorig jaar

Een grenswaarde ontbrak to t nu toe omdat in het Overlegplatform Bouwregelgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was afgesproken met de markt eerst ervaring met de MPG op te doen.

Om het milieu te ontlasten – de bouw is een notoire producent van milieubelastende materialen en produceert ook nog eens veel afval – wil de minister nu vanaf 2018 minimum-eisen stellen aan de duurzaamheid van nieuwe woningen en kantoorgebouwen. Daarbij telt de productiewijze van de gebruikte bouwmaterialen, het transport, de levensduur van de materialen en de manier van afdanken.

Het verplicht stellen van milieuprestatieberekening hangt dus al langer boven de markt, en daarop is al driftig geanticipeerd. Consolidatie of uitbreiding van marktaandeel lijkt daarbij belangrijker dan de het doel op zich, wat de wereld de term greenwashing heeft opgeleverd.