Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Inschrijving Gulden Feniks 2021 geopend

Uw renovatie-, transformatie- of gebiedstransformatieprojecten kunnen weer meedingen naar een NRP Gulden Feniks. Inzenden voor de 2021-editie van deze jaarlijkse prijs is mogelijk tot 4 maart a.s.

« terug naar Nieuws

Al sinds jaar en dag gaat de jaarlijkse NRP Gulden Feniks vergezeld van het adagium ‘Een prijs om van te leren’. Zo is in één slagzin duidelijk wat de stichting NRP (Nationaal Renovatie Platform) met de prijs voor ogen heeft: alle betrokkenen in vastgoed, bouw en verwante sectoren inspireren tot het renoveren of transformeren van bestaande gebouwen en gebieden, met behoud van hun authentieke waarde en (liefst ook) met versterking of vernieuwing van hun betekenis, door te laten zien hoe voorbeeldig dat al in de projectpraktijk is aangepakt.

Dit jaar staat deelname open voor projecten die vorig jaar zijn afgerond. Deelnemen gebeurt in een van de drie categorieën:

  • renovatie: de categorie voor panden die via herstel en/of gedeeltelijke vernieuwing aantoonbaar een duurzame toekomstwaarde hebben gekregen. De gebouwen hebben hun oorspronkelijke functie behouden;
  • transformatie: voor gebouwen die dankzij functieverandering een ‘tweede leven’ is gegund;
  • gebiedstransformatie: voor bestaand, bebouwd gebied dat middels herontwikkeling versterkte of vernieuwde betekenis is verleend. De bestaande bebouwing van het gebied speelt daarbij een substantiële rol. Gebiedstransformatieprojecten hebben vaak een grote omvang en lange looptijd. Ook in dat geval kan een project meedoen, als tenminste enkele projectdelen zijn opgeleverd en voor andere onderdelen een oplevering is voorzien.

Alle inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury, onder voorzitterschap van Geurt van Randeraat (directeur SITE urban development). In elke categorie kan een Gulden Feniks vallen. Daarbovenop heeft de jury een ‘wildcard’ op zak. Deze categorie-overstijgende prijs is bestemd voor het project dat ondanks – of misschien wel dankzij – het relatief geringe budget een grote voorbeeldfunctie vervult.

De winnaars worden 23 juni a.s. bekend gemaakt tijdens de NRP Nationale Renovatie- en Transformatiedag.

  • www.nrpguldenfeniks.nl
  • Foto: ‘Park Hoog Oostduin’: de transformatie van een voormalig Shell-kantoor in Den Haag tot appartementengebouw werd vorig jaar bekroond met de Gulden Feniks voor transformatie (cepezed | © Lucas van der Wee). In hetzelfde jaar bracht het project ’t bij de Nationale Staalprijs tot een nominatie in de categorie woningbouw.