Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Joop van Leeuwen neemt afscheid van COBc

Joop van Leeuwen, de voorzitter en het gezicht van het COBc (Centraal Overleg Bouwconstructies), gaat met pensioen. Tijdens de COBc-dag 2019 op donderdag 7 november a.s. in Almere houdt Joop zijn laatste jaarrede en draagt daarna de voorzittershamer over aan Dick Bezemer.

« terug naar Nieuws

Dick Bezemer gaat het voorzitterschap combineren met zijn bestaande job als Teammanager bij de gemeente Rotterdam. Om dat succesvol te doen, treedt Wico Ankersmit aan als directeur van het COBc. Hij is en blijft ook directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Ankersmit’s nieuwe ‘duobaan’ behoeft geen verrassing te zijn: sinds 2010 ressorteert het COBc onder de Vereniging BWT Nederland. In zijn nieuwe deelfunctie is hij tevens de woordvoerder namens het COBc in de contacten met de departementen en andere brancheorganisaties.

Terug naar Joop van Leeuwen. In 1995 vraagt het COBc Van Leeuwen, opgeleid tot constructeur en inmiddels uitgegroeid tot funderingsspecialist, om voorzitter te worden. De organisatie zoekt een vaandeldrager met een brede kijk op het vakgebied en een die gemakkelijk zijn mening geeft. Van Leeuwen zegt aanvankelijk toe voor een periode van drie jaar, uiteindelijk heeft hij de 25 jaar vol gemaakt. In die kwart eeuw heeft de COBc-leidsman een uitgebreid netwerk opgebouwd en positief, toekomstgericht, kortom ‘constructief’ samengewerkt met andere branche- en kennisorganisaties binnen de Nederlandse bouw zoals Betonvereniging, CUR, VN Constructeurs en Bouwen met Staal.

Onder zijn aansturing heeft het COBc haar waarde bewezen op allerhande thema’s: ontwerp en uitvoering van bouw- en funderingsconstructies, constructieve veiligheid, certificatie, normalisatie en niet in de laatste plaats de regelgeving. Zo was een belangrijk aandachtsgebied van de organisatie de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die na een bewogen wordings- en acceptatieproces half mei van dit jaar het fiat kreeg van de Eerste Kamer en per 1 januari 2021 in werking treedt. Nagenoeg alle constructeurs die werkzaam zijn bij Nederlandse gemeenten, zijn aangesloten bij het ‘expertisenetwerk’ COBc.

Sinds 2014 is Van Leeuwen tevens lid van het bestuur van de Vereniging BWT Nederland. In die hoedanigheid heeft hij zich bij voortduring geprofileerd als pleitbezorger van constructieve veiligheid.