Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Kabinet houdt steun- en herstelpakket intact

Via een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat het kabinet afziet van het voornemen om het steun- en herstelpakket per januari 2021 te versoberen. Het pakket met financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die door de coronacrisis in de knel zitten, wordt zelfs op enkele onderdelen uitgebreid.

« terug naar Nieuws

De bekende NOW-regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud) is per 1 oktober van dit jaar nog op enkele punten gewijzigd en zijn derde termijn ingegaan (vandaar: ‘NOW 3.0.’). Versie 3.0 loopt in principe door tot 1 juli volgend jaar. Besloten is om de regeling in elk geval in het eerste kwartaal van 2021 gelijk te houden aan het huidige vierde kwartaal 2020. Via de NOW-regeling kunnen ondernemingen een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen als ze minimaal 20 procent omzetverlies lijden. Het kabinet was van plan dit percentage te verhogen naar 30, maar ziet hier nu van af. Bovendien kan een bedrijf nog steeds rekenen op een tegemoetkoming tot 80 procent van de loonkosten. De voorgenomen verlaging van het maximale vergoedingspercentage naar 70 procent per 1 januari 2021 is van de baan. Ook de loonsomvrijstelling blijft 10%.

Voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30 procent omzetverlies maken, is er de TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb. Hiermee kunnen zwaar getroffen bedrijven, bijvoorbeeld horecaondernemingen die op last van de overheid de deuren hebben moeten sluiten, per kwartaal maximaal 50.000 euro ontvangen om hun vaste lasten door te betalen. Binnen de TVL wordt het subsidiepercentage verruimd. Dat wordt 50 tot 70 procent, afhankelijk van het omzetdervingspercentage. Zo toucheren bedrijven met de grootste omzetverliezen de meeste subsidie. De verruiming geldt voor het eerste kwartaal van volgende jaar en met terugwerkende kracht voor het vierde kwartaal van dit jaar. Door verbreding van SBI-codes staat de regeling inmiddels open voor mkb-bedrijven in álle sectoren. Ook dat blijft in de eerste drie maanden van 2021 gehandhaafd.

Voor bedrijven die uitstel van belastingbetaling of verlenging van eerder toegekend uitstel willen, is de aanvraagperiode verlengd tot 1 april 2021. Heeft een bedrijf eerder dit jaar al een verlenging van uitstel gekregen, dan geldt het uitstel automatisch tot 1 april volgend jaar.

Negen maanden geleden is het steun- en herstelpakket in het leven geroepen. Sindsdien heeft het pakket voorzien in subsidies, tegemoetkomingen en versoepelingen met een totale waarde van zo’n 33,7 miljard euro. Met de recente uitbreidingen van het pakket is een totaalbedrag van 3,7 miljard euro gemoeid. De inhoud van het pakket is geregeld gewijzigd. Waar nodig of mogelijk laat het kabinet het pakket periodiek op onderdelen aanpassen, zodat ‘t niet ‘in beton is gegoten’ maar ‘mee-ademt met het verloop van het virus’.