Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Kern EMA-gebouw bereikt hoogste punt

Het EMA-gebouw markeert niet alleen de Brexit maar ook een snelle procesgang.

« terug naar Nieuws

De nieuwbouw voor het Europees Geneesmiddelenagentschap, dat door de Brexit van Londen naar Amsterdam verhuist, bereikt deze week een mijlpaal; de kern van het EMA-gebouw is de afgelopen zes weken elke dag bijna drie meter de lucht ingegaan, en bereikt deze week 80 m (19 verdiepingen). Start bouw was 28 mei.

Voor een hoog bouwtempo – oplevering aan de Zuidas staat gepland voor november 2019 – is een hybride hoofddraagconstructie met een betonkern en staalskelet met staalplaatbetonvloeren ontworpen. Naast prefabricage wordt de bouwtijd verder verkort door toepassing van modulaire en standaardcomponenten. Voor een snelle procesgang is vooral ook sprake van vroegtijdige ketenintegratie.

Het EMA-gebouw wordt gebouwd door de Bouwcombinatie EMA, die door Dura Vermeer, de contractpartner van het Rijksvastgoedbedrijf, is opgericht samen met Heijmans, die later aantakte. Het gaat om een design, build & maintain-contract; de onderhoudsperiode is 20 jaar. Er staan veel ogen gericht op het project; de ‘haastklus’ van 255 miljoen zou moeilijk beheersbaar zijn maar kan ook uitgroeien tot een voorloper van industrialisering in de hoogbouw.

De nieuwbouw verrijst aan de Domenico Scarlattilaan, bij station Amsterdam RAI. Het voorontwerp van Fokke van Dijk, architect bij het Rijksvastgoedbedrijf, is door MVSA Architects naar DO gebracht, waarbij ‘scrum-sessies’  met de co-makers plaatsvonden voor een snelle procesgang. Constructeur is Van Rossum, terwijl voor de staalbouw Victor Buyck en Hollandia Structures optreden.

Het Vivaldi-gebouw, aldus de naam in het VO, kent een ‘zakelijke architectuur die past op de zuidas en een logische ruimtelijk voortzetting vormt van volumes aan de A10’. Het principe van de gevel van de hoogbouw wordt doorgezet in de plint maar wordt daar verfijnd door hoekverdraaiingen, terug gezette geveldelen en detaillering.