Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Koninklijke Staalfederatie naar FME

Koninklijke Staalfederatie en FME gaan hun samenwerking intensiveren. Op 1 januari volgend jaar neemt het bureau van de Staalfederatie haar intrek bij de FME in het Bouwhuis in Zoetermeer.

« terug naar Nieuws

4 mei 2021

Koninklijke Staalfederatie en FME gaan hun samenwerking intensiveren. Op 1 januari volgend jaar neemt het bureau van de Staalfederatie haar intrek bij de FME in het Bouwhuis in Zoetermeer.

Koninklijke Staalfederatie is de landelijke organisatie voor handelaren in staal en andere metalen en hun stakeholders. De vereniging behartigt de belangen van haar leden bij (inter)nationale overheden en instituten, voorziet hen van informatie en zorgt voor kennisverbreding en -uitwisseling, via de eigen opleidingen en met doorverwijzing naar het aanbod van kennisorganisaties zoals Bouwen met Staal. Twee jaar geleden vierde de federatie nog haar 100-jarig bestaan, opgeluisterd met de toekenning van het predicaat ‘Koninklijke’ omwille van een eeuw bewezen diensten. Maar ook werd de koers voor de toekomst uitgestippeld, geënt op thema’s die er nu, maar zeker straks zeer toe doen: duurzaamheid, digitalisering, logistiek en personeel.

Laten dat nu juist de items zijn die de FME óók hoog in het vaandel heeft staan. Een samenwerking tussen de organisatie voor metaal-handelsondernemers en de organisatie voor ondernemers in de technologische industrie belooft dan wederzijdse meerwaarde. Vindt ook FME-voorzitter Ineke Dezentjé: ‘Wij gaan altijd uit van een strategische fit met onze branches, zodat we elkaar kunnen versterken. Dat zal bij Koninklijke Staalfederatie ook zeker het geval zijn. De thema’s die de Staalfederatie heeft gedefinieerd, sluiten perfect aan bij de drie transities waar FME zich op richt: de maatschappelijke-, de technologische- en de arbeidsmarkttransitie.’

Op zijn beurt ziet Hans Hillebrands, voorzitter van de Staalfederatie, eveneens de synergievoordelen. Een gezamenlijke aanpak van bijvoorbeeld beleidszaken is volgens hem veel effectiever dan als een branche dat individueel doet. ‘En samenwerking en verbinding zijn op veel meer onderwerpen denkbaar. Een deel van de ketenpartners is zelf lid, of als branche eveneens aangesloten bij FME. Ook het bredere netwerk van FME biedt veel mogelijkheden’, aldus Hilbrands.

Vanaf 1 januari 2022 is het bureau van de Staalfederatie te vinden bij de FME in Zoetermeer. Voor de bureauleiding zoekt FME nog een branchemanager (m/v) als opvolger van de pensioengerechtigde Rob Greven.