Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Logistiek vastgoed weinig te verduren van coronacrisis

De markt van logistieke gebouwen blijkt tegen een corona-stootje te kunnen, zo valt op te maken uit onderzoek van vastgoedadviseur Buck Consultants International. Zoals bij aanvang van vorig jaar verwacht, blijkt de vraag naar dit type gebouwen aan het einde van 2020 te zijn toegenomen met ruim 2,6 miljoen vierkante meters. De verwachting voor dit jaar is overeenkomstig.

« terug naar Nieuws

Direct na de jaarwisseling vroeg Buck een twintigtal vooraanstaande beleggers en projectontwikkelaars naar hun bevindingen en verwachtingen rond vraag en aanbod van logistiek vastgoed. De twintig ondervraagden vertegenwoordigen gezamenlijk zo’n 80 tot 90 procent van de investeerders dan wel opdrachtgevers van nieuwbouw van logistieke gebouwen in ons land.

Volgens de geïnterviewden wacht het nieuwe jaar 2021 eenzelfde groei van de vraag naar logistiek vastgoed als in 2020. Als dat uitkomt, dan blijft die vraag in zowel 2020 als 2021 slechts 15 procent onder het niveau van de topjaren 2028 en 2019. Eerder nog werd uitgegaan van 30 procent minder. Vooral e-commerce ondernemingen en bedrijven in food en farma hebben momenteel veel extra ruimte nodig. Mede hierdoor blijft de aanwas van mega-distributiecentra op hetzelfde (hoge) peil van 2019. In dat laatste, pre-corona jaar zijn in totaal 31 nieuwe XXL-distributiecentra in gebruik genomen, opgeleverd dan wel aangekondigd.

Ontwikkeling van de vraag naar logistiek vastgoed (nieuwbouw) over de jaren 2017 tot en met 2021 (© Buck Consultants International).

De blijvende behoefte aan grote distributiecentra zorgt er als vanzelfsprekend voor dat de interesse in grote kavels zeker niet afzwakt. Voor de bebouwing van deze kavels verwachten de geïnterviewde opdrachtgevers op korte termijn scherpere eisen van gemeenten als het gaat om de inpassing van de nieuwbouw in het landschap, temeer omdat de brede maatschappelijke discussie over de ‘verdozing’ voorlopig nog aanhoudt. Dat vraagt nadrukkelijk om meer aandacht voor situering, projectering en architectonische vormgeving van nieuwe logistieke gebouwen.

Kavels voor nieuwbouw zijn juist beperkt voor handen in de regio’s waar het meeste logistieke vastgoed wordt gebouwd. Dat zijn de regio’s Tilburg/Waalwijk, Rotterdam, Noord-Limburg/Venlo, Utrecht en Schiphol/Amsterdam. De grootste groei in logistiek vastgoed wordt opgetekend in de regio’s Almere-Lelystad, Arnhem-Nijmegen, Oost-Nederland/Twente, Moerdijk en de A12-corridor.

De ongekende groei van het online shoppen resulteert niet alleen in een grotere vraag naar logistieke gebouwen buiten de stad. Ook is steeds meer behoefte aan dergelijke gebouwen dicht bij de (online bestellende) consument. De zogeheten stadsdistributiecentra schieten dan ook als paddenstoelen uit de stedelijke omgeving. Het onderzoek van Buck wijst uit dat Nederland momenteel 186 van deze centra telt. Daar gaan dit jaar nog eens 34 bij komen. Vooral de ‘city hubs’ van 5.000–10.000 m2 gaan fors in aantal toenemen. Daarna volgen de distributiecentra van meer dan 20.000 m2 in de stadsregio’s.

Mede door het huidige ruimtegebrek en de schaarste aan gebouwde vierkante meters gaan de huren van distributiecentra volgens Buck dit jaar waarschijnlijk gemiddeld zo’n 2,5 tot 3,5% omhoog.

  • Foto: distributiecentrum Jumbo, Nieuwegein, in 2020 opgeleverd door bouwbedrijf van de Ven en Brink Staalbouw; © VanPanhuis Hoogeveen.