Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Minister ‘heroverweegt’ stalen bruggen

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de renovatieaanpak van stalen bruggen 'tegen het licht gehouden'.

« terug naar Nieuws

Er liggen nog geen voorontwerpen en aan een gedegen vooronderzoek wordt getwijfeld, maar terwijl wereldwijd kennis wordt ontwikkeld voor de levensduurverlenging van naoorlogse stalen bruggen, die allemaal toe zijn aan groot onderhoud, meent minister Schultz van Haegen dat renovatie en hergebruik van de drie belangrijkste stalen bruggen in de A27 geen zin heeft. Op termijn zijn betonnen bruggen namelijk goedkoper, of zoals de minister het formuleert: ‘Een belangrijk voordeel zit in het aanleggen van de nieuwe bruggen als betonnen bruggen, met veel minder onderhoud dan stalen bruggen.’

Dit schrijft de VVD-minister in een brief aan de Tweede Kamer over het ontwerp-Tracébesluit voor het project A27 Houten-Hooipolder. Bij het besluit over het ‘voorkeursalternatief’ in april 2014 was het uitgangspunt nog dat de bestaande bruggen met versterkingsmaatregelen nog minimaal dertig jaar gebruikt zouden kunnen worden, ‘en dat onder andere de Merwedebrug nog in een redelijk staat was’.

Maar aan die brug heeft de minister vorig jaar redelijk de handen vol gehad, wat ‘voor mij aanleiding is geweest om te kijken of de uitgangspunten (…) nog voldoende actueel zijn’.

‘Bij besluitvorming over hergebruik of vervanging wordt gekeken naar de technische levensduur en de life cycle cost: de afweging of nu versterken en later vervangen goedkoper is dan meteen vervangen van het object of kunstwerk. Op deze manier heb ik de bruggen binnen dit project tegen het licht gehouden.’

Zo kwam de minister tot haar heroverweging, inclusief rekensom: ‘Omdat uit de heroverweging bleek dat de kosten van onderhoud van bestaande bruggen hoger zijn dan eerder is aangenomen levert bestaande keuze echter gedurende de levensduur van de bruggen, uitgaande van 100 jaar levensduur, een besparing op van €391 mln.’ De werkzaamheden aan de A27 zijn begroot op 1,2 miljard, waarvan nu 389 miljoen wordt uitgetrokken voor de vervangende nieuwbouw.

Op welk onderzoek de heroverweging exact is gebaseerd en wie deze heeft uitgevoerd, is onduidelijk. Een oplettende verslaggever van BN de Stem belde met Rijkswaterstaat om te vernemen dat er nog geen voorontwerpen liggen. Ook belde hij met de TU Delft, waar de dienstdoende staaldeskundige (Henk Kolstein) zich afvraagt of er wel een gedegen vooronderzoek heeft plaatsgevonden en opmerkt: ‘Ook betonnen bruggen zijn gevoelig voor slijtage.’

De minister zal de Kamer voor de zomer 2017 informeren wat de beste ‘realisatiestrategie’ voor het project is.