Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

MKB Metaal optimisch over vierde kwartaal

De meeste ondernemingen binnen het MKB Metaal kampen nog altijd met afnemende orderportefeuilles. Voor het laatste kwartaal van dit jaar zijn ze echter voorzichtig positief gestemd, zo valt op te maken uit de actuele Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie.

« terug naar Nieuws

Onder de noemer ‘Economische Barometer’ doet de Koninklijke Metaalunie elk kwartaal onderzoek onder haar leden naar belangwekkende economische ontwikkelingen binnen het MKB Metaal. Uit de Economische Barometer over het derde kwartaal 2020 blijkt dat het merendeel van de bedrijven, in alle segmenten van de sector, nog steeds geconfronteerd wordt met afnemende orderportefeuilles. Maar die afnames vallen minder groot uit dan over het tweede kwartaal 2020.

Ontwikkeling van de orderportefeuilles binnenland MKB Metaal, per kwartaal en per saldo (© Koninklijke Metaalunie).

Na het tweede kwartaal liet meer dan 50 procent van de ondervraagde ondernemingen weten dat de binnenlandse orderportefeuille was geslonken. Na het derde kwartaal is dit aandeel gezakt naar 42 procent. Bij 21 procent van de bedrijven is de binnenlandse orderportefeuille zelfs toegenomen. Voor het vierde kwartaal van het jaar verwacht grofweg 25 procent van de ondernemingen een versterking van de orderpositie in het binnenland, 25 procent gaat uit van een zwakkere positie en de overige 50% denkt dat de huidige orderpositie niet verandert. Per saldo is het perspectief echter gunstiger dan aan het einde van de voorgaande twee kwartalen.

Ook voor de buitenlandse orderpositie zijn de vooruitzichten rooskleuriger dan in het eerste halfjaar. Over het tweede kwartaal had nog 60% van de exporterende bedrijven te stellen met een afnemende orderportefeuille. Over het derde kwartaal geldt dat nog voor 40% exporteurs, terwijl 23% de buitenlandse portefeuille al heeft zien verbeteren. Voor het laatste kwartaal 2020 voorziet ‘slechts’ 28% van de geïnterviewden een verslechterde portefeuille, 36% rekent op verbetering.

Verwachte ontwikkeling bedrijfsresultaat MKB Metaal, per kwartaal en per saldo (© Koninklijke Metaalunie).

Neemt niet weg, dat de binnen- en buitenlandse orderportefeuilles de afgelopen drie maanden verder zijn afgenomen. Dat resulteert ook in een verdere afname van het bedrijfsresultaat, ook al is die afname minder fors dan voorheen. Nu geeft 38% bedrijven een slechter bedrijfsresultaat op. In het tweede kwartaal was dat nog 46%. Tegelijkertijd is het aantal bedrijven met een beter bedrijfsresultaat gestegen: van 15% in het tweede kwartaal naar 21% in het derde kwartaal 2020. De verwachtingen voor het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal zijn nagenoeg hetzelfde als voor het kwartaal ervoor. In het tweede kwartaal ging per saldo 4% van de bedrijven uit van een slechter resultaat. Over het derde kwartaal is die prognose licht omgebogen naar per saldo 1% voor een beter resultaat.

Ook de winstcijfers van de MKB Metaal zijn over het derde kwartaal vrijwel gelijk aan die van het voorafgaande kwartaal. De helft van de bedrijven maakt winst, 30% draait break-even, 20% lijdt verlies. Toeleveranciers aan de bouw en service- en onderhoudsbedrijven blijken de grote winstpakkers: 77 respectievelijk 58 procent van dit type MKB-ers sluit het derde kwartaal af met winst.