Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuwe Merwedebrug: beton, tenzij

De drie nieuwe bruggen in de A27 moeten sober en doelmatig zijn, zowel in aanleg als in onderhoud, en geluidsarm.

« terug naar Nieuws

Dat zijn de randoorwaarden. Vandaar dat bij veronderstelde, vervangende nieuwbouw a priori in beton is gedacht, maar toepassing van andere materialen bij de bouw van de nieuwe bruggen, mits passend binnen de randvoorwaarden of beter, is daarbij niet uitgesloten.

Dit zegt Rijkswaterstaat naar aanleiding van de Kamerbrief van Minister Schultz van Haegen over het ontwerp-Tracébesluit voor het project A27 Houten-Hooipolder. In de brief naar de Kamer leek de materiaalkeuze al gemaakt, terwijl de contractvorm nog niet eens is gekozen.

De nuancering volgde even later: Het materiaal beton voldoet aan de belangrijkste uitgangspunten – sober, doelmatig en geluidsarm - en is daarmee de basis van de Life cylcle cost analyse geweest.

Ook Cobouw dook op de kwestie, waarna de projectmanager toelichtte: ‘Als een aannemer overtuigend kan aantonen dat hij met  andere materialen, zoals staal of composiet,  ook aan deze  randvoorwaarden kan voldoen, dan zou het kunnen.” Aan het projectteam van Rijkswaterstaat dat is opgetuigd is een architect toegevoegd die momenteel de architectonische randvoorwaarden opstelt.

Daarmee is de kwestie weer teruggebracht tot het ‘markt-tenzij-principe’; RWS beheerst op afstand, en legt verantwoordelijkheid bij marktpartijen, zowel in aanbesteding als in de uitvoering en mogelijk ook onderhoud. De uitvraag is nu bekend, en het probleem ook: het oplappen van stalen bruggen die niet berekend zijn op de huidige belasting, kost meer dan voorzien. Nu de juiste oplossing nog.